Kontakt

Undrar du över något? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Eller ring oss

Anders Moberg, Director FM Business Unit
Anders Moberg Director FM Business Unit E-postanders.moberg@symetri.com Telefon+46 70 597 47 00
Mats Broman, Director FM Business Unit
Mats Broman Director FM Business Unit E-postmats.broman@symetri.com Telefon+46 76 825 76 40
Dan Olandersson,
Dan Olandersson E-postdan.olandersson@symetri.com Telefon+46 70 518 61 60
Not found image

oktober 2017 - Facility Management

Välkommen till årets Building Lifecycle Management-event: BLM Forum 2017

22 november, 10.00 - 17.00, Clarion Hotel Sign, Stockholm. Välkomnen till en dag där vi fokuserar på effektiva lösningar för informationshantering baserat på ett livscykelperspektiv.

 

22 november, 10.00 - 17.00, Clarion Hotel Sign, Stockholm.

Under denna dag kommer du som skapar eller använder digital information i någon del av byggprocessen få se hur det obrutna informationsflödet från tidiga skeden, design/konstruktion och produktion till drift och förvaltning fungerar i praktiken och vilka vinster man kan få  om man gör rätt i alla delar av byggprocessen.

Beställare, byggherrar och förvaltare är de som har mest att tjäna på att ställa krav på informationsleveranser och att tekniken används på rätt sätt. På BLM Forum får du konkreta exempel på kollegor i branschen som idag tillämpar tekniken på ett framgångsrikt sätt.

Du får också tillfälle att uppdatera dig kring vad som händer inom de branschgemensamma initiativen hos BIM Alliance och Smart Built Environment på nationell och internationell nivå.

Anmälan, agenda och ytterligare information hittar du här!

Kontakt

Anders Moberg, Director FM Business Unit
Anders Moberg Director FM Business Unit E-postanders.moberg@symetri.com Telefon+46 70 597 47 00
Mats Broman, Director FM Business Unit
Mats Broman Director FM Business Unit E-postmats.broman@symetri.com Telefon+46 76 825 76 40
Dan Olandersson,
Dan Olandersson E-postdan.olandersson@symetri.com Telefon+46 70 518 61 60