BIM för småhustillverkare

BIM för småhustillverkare

Arbetar du som prefabtillverkare av småhus är du ofta involverad i de flesta delar i ett byggprojekt, från arkitektens ritningar till produktionen av husdelarna. Nyttan av att arbeta i en och samma BIM-modell där alla i projektet har tillgång till samma uppdaterade data är därför väldigt tydlig inom ett prefabprojekt. 

Fördelar att arbeta med Revit

  • Många BIM-modeller baseras på Revit och det har därför blivit en allt viktigare komponent för företag. 
  • När alla i ett projekt använder BIM förenklas samordningen, det blir enklare att göra ändringar och det går att hantera stora projekt mer effektivt.
  • Data i en BIM-modellen kan förädlas och kompletteras med information från olika aktörer i projektet. 
  • En mer transparent process i BIM bidrar till ökad säkerhet och att antalet felkällor minskar.
  • Automatiska uppdateringar gör att den enskilde projektdeltagaren slipper att gå in i flera olika handlingar. Det ger en känsla av trygghet, du vet att det alltid är rätt information du har tillgång till.
  • I Revit är det möjligt att arbeta med standardiserade detaljer samtidigt som man har en flexibel modell.

Effektivare projektering för småhustillverkare

Vi har tagit fram videoguider som visar hur du kan effektivisera din projektering och där vi visar exempel på några av de förenklande och effektiviserande lösningar som vi erbjuder.


Autodesk Construction Cloud (ACC) för småhustillverkare


Autodesk Docs för småhustillverkare


Autodesk Takeoff för småhustillverkare


Revit för småhustillverkare


Symetri BVX Exporter för småhustillverkare

Traditionell hantering vs modern hantering av data

Historiskt sett har mycket information producerats och överlämnats manuellt mellan projektmedlemmar. Numera finns effektivare och smartare sätt att arbeta.

Traditionell hantering: Överlämningar sker ofta manuellt via filer som skickas i ett mail. Det kan leda till missförstånd och att fel lätt uppstår vid överlämningar.

Vår lösning: Samla informationen i en Revit-modell som i BIM-modellen förädlas och kompletteras med information från olika aktörer i projektet. Då vet ni att ritningarna som delas alltid är de senaste versionerna och alla har tillgång till samma material.

Traditionell hantering: Manuell mängdning utifrån ritningar med hjälp av Excell och överstrykningspennor är fortfarande vanligt. Det medför stora risker för missförstånd och fel båda i det manuella förfarande samt i överföringar till eventuella kalkylprogram. Det förekommer också problematik med felaktiga versioner av ritningar. 

Vår lösning: I en BIM-modell försvinner problematiken med felaktiga versioner.  Extrahera mängder från Revit-modellen och komplettera eventuellt med 2D- mängning med hjälp Autodesk Takeoff.

Traditionell hantering: Överlämningar sker ofta med pappersritningar eller att filer skickas via mail. När det förekommer maskinstyrning så görs det genom manuell filöverföring till maskinpark.

Vår lösning: Distribuera alla handlingar i BIM-modellen och publicera ritningar direkt från Revit utan behov av manuell handpåläggning. Styr sedan genom rättigheter vilka som ska ha tillgång till vilka ritningar båda i fabrik och på byggplats. 

Traditionell hantering: Det finns ett antal olika lösningar för detta på marknaden. Det är vanligt att med system som är fristående och utan kopplingar till BIM.

Vår lösning: Metal Wood Framer (MWF) är en automatiserad lösning för framtagning av stål- och träkonstruktioner i Revit. Med MWF går det att generera styrfiler för Weinmann- eller Randek-produktionslinjer. Om maskinvaran istället handlar om sågmaskiner från Hundegger så rekommenderar vi vår egen CNC-exporter som utifrån modulerad geometri kan generera styrfiler i filformatet bvx.

Traditionell hantering: Visualisering görs främst genom specialistkonsulter som själva modulera egna modeller i sina system. När visualisering görs Inhouse så är det oftast ritprogrammets visualiseringsfunktionalitet som används. 

Vår lösning: Vid extern visualisering bör modellen delas med visualiserare genom BIM 360 via en överenskommen modellfil, exempelvis fbx. Då försvinner behovet av dubbel modulering och istället får man en integrerat lösning som enkelt hanterar förändringar. 

Jag vill bli kontaktad för mer information

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade produkter