#connect2collaborate

BIM FORUM 2020 - Q&A

Här kan du se frågor och svar från våra talarpass under BIM Forum 2020 - Symetris årliga event där vi visar produktnyheter och diskuterar utmaningar och lösningar i branschen. 

Pass: Hur fungerar nya Assets-modulen till BIM 360 Fråga: Är et bara .rvt som gäller?

Bara man kan exportera ut en excel från programmet, så spelar det ingen roll vilket program det är.

Pass: Hur fungerar den nya Assets-modulen till BIM 360 Fråga: Kan man använda .nwd?

Bara man kan exportera ut en excel från programmet, så spelar det ingen roll vilket program det är.

Pass: Hur fungerar den nya Assets-modulen till BIM 360 Fråga: Kan jag göra en .cvc export från Navis och skapa en .xlxs för att importera till Assets?

Ska fungera fint. https://www.autodesk.co.nz/bim-360/construction-management-software/quality-control-in-construction/asset-equipment-tracking/features-supporting-asset-equipment-tracking/

Pass: Hur fungerar den nya Assets-modulen till BIM 360 Fråga: Kan man exportera data från Assets? Det skulle vara bra för att kunna importera in i diverse förvaltningssystem.

Hej Fredrik. Det går utmärkt. XLS eller txt, csv m.m.

Pass: Hur fungerar den nya Assets-modulen till BIM 360 Fråga: Tack för bra demo av Assets! Pierre utgick i sin demo ifrån en revitmodell och läste in en schedule från den revitmodellen in till Asset module. Hur gör man om man har andra programvaror för att göra 3d-modeller än Revit i sitt projekt?

Hej Max. Tack! Man kan läsa in listor via Excel eller txt osv.  Så den vägen är det möjligt att ta in data från flera olika modelltyper (även från NVD-filer).

Pass: Hur fungerar den nya Assets-modulen till BIM 360 Fråga: Är "Assets" något man kan använda för att hantera dörrkort i projektet?

Hej. Vi behöver nog lite mer info om hur du tänker för att kunna ge ett bra svar. Jag kontaktar dig via mail. // Tomas Lindgren

Pass: Hur fungerar den nya Assets-modulen till BIM 360 Fråga: Hur funkar det med qr-koder. Ska man förutsätta att det finns qr-koder på alla de komponenter/installationer där man vill använda qr-koder. Eller ska man själv generera qr-koderna?

QR-koder eller streckkoder. Oftast om/eller alltid, så är det streckkoder på materialet/komponenter.

Pass: Hur fungerar den nya Assets-modulen till BIM 360 Fråga: Fungerar assets även med andra programvaror än revit? t.ex civil 3d Infraworks?

Man kan läsa in listor via Excel eller text osv, Så den vägen är det möjligt att ta in data från flera olika modelltyper (även från NVD-filer).

Pass: Hur fungerar den nya Assets-modulen till BIM 360 Fråga: Man vill gärna sätta egenkontrollerna på flertalet objekt samtidigt. Funkar det att markera flertalet objekt och sätta en och samma egenkontroll på dem allihop samtidigt?

Vi kontaktar dig för mer dialog. Är lite osäker på hur du menar. // Tomas Lindgren

Pass: Hur fungerar den nya Assets-modulen till BIM 360 Fråga: Programmet för att spegla mobil till datorn. Är det en Symetri produkt?

Hej Thomas. Nej Det är 3:e parts programvara. Jag ska be Pierre skicka info till dig. // Tomas Lindgren

Pass: Nyheter i Naviate Architecture 2021 Fråga: I Pattern editor på Naviate A: ska familjen ändras om man ändrar pattern (t.ex tegelvägg på fasaden)?

Hej!
Om du ändrar på mönstret så ändras det mönster som materialet använder - men familjen i sig borde inte ändras, beror lite på hur du menar. Maila mig om du har fler funderingar/Thorbjörn Hoverberg

Pass: Nyheter i Naviate Architecture 2021 Fråga: Det funkar alltså inte att trycka på informationen från en zon till objekt i model groups?

Hej!
Jodå, det fungerar fint - bara man inte är klantig och väljer en Length parameter för de får man ju inte variera i grupp med... :-(

Maila mig om du har fler funderingar! :-)

//Thorbjörn Hoverberg

Pass: Nyheter i Naviate Architecture 2021 Fråga: Går det att exportera Curtain walls till vanliga väggar och fönster till IFC formatet?

Hej Jan!
Det måste jag kontrollera med mina norska IFC-experter - vi har en funktion som försöker ändra IFC-class på objekt men osäker om den fungerar på system familjer.

Mvh
Thorbjörn

Pass: Kom igång med brandskydd i BIM Fråga: Hur blir det symboler och texter om man ändrar skalan ?

Alla symboler med text är "annotativa", alltså de har en textstorlek. Medans alla andra symboler har en fast storlek. Detta gör att vi har yes/no parametrar på dem för att ändra skalorna. Men de är gjorde för 100/200 skalor.

Pass: Kom igång med brandskydd i BIM Fråga: Finns det en funktion i gratisversion för A som automatiskt plockar in brandcellsgränser till A modellen?

Nej tyvärr finns det inte en funktion att kopiera över brandcellsgränserna, utan man får enkelt kopiera över med bind link i Revit, då kommer allt över. Rekommenderar då såklart att rensa våran modell först från "överflödig" information.

Pass: Kom igång med brandskydd i BIM Fråga: Brandinfon ligger alltid bara som information i A-modellen? man kan inte få ut den som en egen modell för samordning i Solibri ex.?

Yes, vid varje projekt försöker vi leverera alltid RVT, IFC, PDF och DWG (egentligen som alla projektörer då), där det går att använda våran modell för att framförallt då kontrollera vägg/golvklasserna. Sedan finns ju det såklart alla andra objekt med också, för att kunna kontrollera t.ex. vägledande markering mot rum (ifcSpace).

Pass: Kom igång med brandskydd i BIM Fråga: Jag förstår att detta presentationen för de som jobbar i Revit, men hur man får brand info om brandkonsult jobbar i Autocad tex?

Hej!
I dagsläget går det inte riktigt från AutoCAD tyvärr. Utan vi försöker med hjälp av denna produkt få brandkonsulter att gå över från pdf/autocad till just Revit.

Pass: Kom igång med brandskydd i BIM Fråga: Går det att granska brandgenombrott från EL VVS också. Tex brandspjäll, brandisolering

I dagsläget går det att granska vart det ska vara genombrott, tyvärr inte "åtgärderna". Detta är något vi definitivt kommer fokusera på, men eftersom idag så sitter de flesta fortfarande i AutoCAD MagiCAD så har vi väntat med det.

Pass: Kom igång med brandskydd i BIM Fråga: Behöver A har samma parametrar som ni använder för att kunna importera information?

Samma parametrarna måste finnas i båda modellerna, i exemplet som visade användes t.ex. Fire Magnet, och den måste då finnas i A-modellen också.

Är det så (vilket i de flesta fall) används egna parametrar med egna suffix (företagsegna eller projektegna såsom JM/Skanska o.s.v) så kan vi enkelt föra in dem i våran modell så datan hamnar på de parametrarna. Detta så att ni kan använda era egna litteran/schedules o.s.v.

Pass: Kom igång med brandskydd i BIM Fråga: Hur gör ni om man har en LÅNG vägg som kanske har olika brand-krav på olika delar av väggen?

Detta ""kräver"" egentligen bara mer kommunikation mellan A och Brand. Vi använder oss av antingen parametrik som skickas till den väggen alt en symbol för att visa vart väggen behöver delas innan information skickas över. Efter detta har gjorts och vi får en uppdaterad modell (antingen en vecka senare, eller om den skickas via sprend / sharepoint / liknande) så kopplar vi enkelt om våra gränser till väggen och skickar över!

Självfallet i verkliga fall så blir det även bli så enkelt att man bara skärmdumpar vart vi behöver delning.

Pass: Kom igång med brandskydd i BIM Fråga: Hej, som brandprojektör/ingenjör anger man ju sin info i pdf-format i sin BSB med tillhörande skisser, för andra discipliner att ta del av och föra in på sina handlingar. Hur blir det egentligen med er modul i Revit där man tar mycket mer ansvar för att informationen blir rätt från "vårt" håll?

Hej, vi levererar fortfarande brandskyddsbeskrivningen samt brandritningar istället för skisser i pdf-format. Men utöver det så levererar vi också en brandmodell i rvt (inklusive parametrik), ifc och dwger (egentligen som alla andra gör idag), detta för att underlätta för samtliga projektörer så att de enkelt få in vår information i det program som de jobbar i.

Pass: Kom igång med brandskydd i BIM Fråga: Kan teckenförklaringen skapas automatisk eller ska man fixa den manuellt?

Teckenförklaringen kan skapas automatiskt för varje ritning. När man skapat teckenförklaringen kan man sedan som jag visade enkelt bara uppdatera den om det skett några förändringar.

Pass: Kom igång med brandskydd i BIM Fråga: Något liknande har varit önskvärt länge från oss på A-sidan. Ansvarsbiten gällande inritade brandgränser är ett riskfyllt moment i projekteringen. Ni har säkert redan nämnt det men är detta något som finns på marknaden redan idag och är det något som man skulle kunna prova?

Roligt att höra! Ja ansvarsbiten ser jag som brandskyddsprojektör är viktig där vi genom att jobba på det här sättet tar ett större ansvar för att informationen blir rätt. Det tar bort risken för feltolkningar av skisser eller brandskyddsbeskrivningen som ibland finns som enda underlag för exempelvis krav på dörrklasser. Produkten finns på marknaden sen knappt ett år tillbaka och har använts för proof of concept i bostads-, sjukhus- och kommersiella projekt. Produkten är riktad till brandkonsulter och för er arkitekter finns det en gratisversion för att endast konsumera data.

Pass: Kom igång med brandskydd i BIM Fråga: Finns familjen som visar brandgränser i sektion tillgänglig i Naviate?

I dagsläget finns enbart familjen som visades i Bimfire tools, skulle ni, som A, ha intresse att använda dessa familjer i andra projekt är det bara höra av er!

Pass: Nyheter i BIM 360: Uppdateringar i den senaste lanseringen Fråga: Skall du spela gitarr för oss också?

Vi får boka en spelning med Pierre till nästa gång :-)

Pass: Nyheter i BIM 360: Uppdateringar i den senaste lanseringen Fråga: Måste det vara ett uttag av information från Revit?

Nej, det är inte Revit som styr. Det är Excelarket och det finns en Mall i B360 för hur den ska se ut.

Pass: Nyheter i BIM 360: Uppdateringar i den senaste lanseringen Fråga: Kan informationen som läggs till i Assets, synkas tillbaka till revitmodellen?

Just nu för tillfället, nej.

Pass: Nyheter i BIM 360: Uppdateringar i den senaste lanseringen Fråga: Du kopplade olika checklistor till ett frånluftsdon i förmiddags. Fråga, där finns ju en helt del don exemplevis, kan man automatisera att man kopplar samma checklistor till alla don till sin UE, eller måste en arbetsledare koppla en och en?

Hej. I dagsläget är det tyvärr bara en och en. Det är dock på Autodesks lista.

Pass: Nyheter i BIM 360: Uppdateringar i den senaste lanseringen Fråga: kommer man kunna sortera checklistor i olika mappar i stället för att använda filter funktion, detta för olika yrkesgrenar?

Idag hamnar alla under "Checklist"-mappen. (Funkar på samma sätt som Issues).

Pass: Nyheter i BIM 360: Uppdateringar i den senaste lanseringen Fråga:Fråga ang. checklistor: Man skapar en checklista med x antal kontrollpunkter. Kan man stänga denna checklista trots att samtliga krav ej är uppfyllda?

Hej. Nej. Men du kan lämna ett "Ej aktuellt" svar på punkten.

Pass: Nyheter i BIM 360: Uppdateringar i den senaste lanseringen Fråga: kommer man eller har det talats om att koppla checklistor direkt till objekt i modell?

Idag hamnar alla under "Checklist"-mappen (funkar på samma sätt som Issues).

Pass: Nyheter i BIM 360: Uppdateringar i den senaste lanseringen Fråga: Jag är intresserad av nyheterna i BIM 360 för Oktober

Kul, då ser vi till att du får en inbjudan!

Pass: Nyheter i BIM 360: Uppdateringar i den senaste lanseringen Fråga: Det var mycket spännande session. Väldigt relevantför mig

Kul och tack för feedback!

Pass: Nya Bluebeam Revu 20 - bättre samarbete, bättre byggande Fråga: Kan man som admin justera namn på deltagare som har anslutit med fel namn?

Nej, du som admin kan inte ändra namnet om någon har loggat in med fel namn, men personen i fråga kan numera själv ändra sitt namn så namnet blir rätt.
Det kunde man inte tidigare men nu är det möjligt.

Pass: Nya Bluebeam Revu 20 - bättre samarbete, bättre byggande Fråga: Menar i Revu - studio sessions

Nu har jag fått svar på var man kan ändra.
Var och en ändrar sitt eget visningsnamn här i sina Studio-inställningar under Revu-menyn, men en ändring påverkar tyvärr bara framtida sessioner, dvs det ändras inte i en pågående session. I så fall får man ändra sitt namn och bli inbjuden igen till sessionen.

Pass: VR i samband med samgranskning Fråga: Are they connected on their screen or with VR glasses?

They are connected in VR headsets.

Pass: Naviate Väg i stora projekt Fråga: Vad händer om man har berg i dagen?

Antingen sätter man beräkningsvärden till ett mycket litet intervall, eller så ser man till att berg i dagen och mark-ytan ligger på samma ställe.

Pass: Naviate Väg i stora projekt Fråga: Innehåller cloud browser samma familjer som finns förinstallerade med naviate?

Ja, du kan fortfarande använda filter. Du kan numera till och med öppna filterdialogen från rebar numbering.

Pass: Naviate Väg i stora projekt Fråga: Kan man numrera efter filterlistor i naviate NX så som man kunde i gamla naviate rebar numbering? Tex att B-järn får startnummer 201

Ja du kan fortfarande använda filter. Du kan numera till och med öppna filterdialogen från rebar numbering.

Pass: Naviate Väg i stora projekt Fråga: Kan man inte med hjälp av Dynamo välja start/end curve på ett armeringsjärn och därifrån sätta ett avstånd man vill sätta multirebar? Istället för att den hamnar där den gör idag.

Jo det skulle säkert gå. Men det kan bli krångligt om du har olika längd på järnen men samma utbredning. Då får man ändå fixa till det i efterhand.

Pass: Naviate Väg i stora projekt Fråga: Kan man gruppera om i specen?

Grupperingen styrs av värdet som är inskrivet på den parameter man valt att styra ”Partition”. Så svaret blir ja, det är bara att byta värdet i parametern. Ungefär på samma sätt man gör när man grupperar vyer.

Pass: Power of Naviate Daylight Fråga: Hej Mehmed! When do expect to release the daylight factor point update (that you mentioned in "BIM Timmen" last week)? Another question: Is it possible to set a different color code for the daylight factor? Blue (least light) to Red (max light) is somewhat of a standard in Sweden, but in the current update shows green to red. Tack! /Daniel

New naviate Analysis version will be available to you by the end of this week! In the current version we show daylight factor from Blue(least light) to Red/Yellow(maxlight). This is the hardcoded color code currently and it has been like this for a while now. Which version do you have?

Pass: Power of Naviate Daylight Fråga: On which engine does the simulation run?

We support Radiance and Accelerad(only Nvidia GPU) Radiance: https://www.radiance-online.org/ Accelerad: https://nljones.github.io/Accelerad/. Radiance Is widely used and validated as a lighting simulation tool. It uses CPU to render and calculate
Accelerad is basically the NX version of Radiance. Uses GPU -Nvidia only.

Pass: Power of Naviate Daylight Fråga: Why did the Window to Wall area Ration changed when you added the toposurface? It shouldn't happen, should it?

The Daylight Ratio changed due to the change of the correction shading factor. The toposurfaces created a larger shading obstruction in front of some windows, which increased the shading factor:
Which reduces the glass area of the window and ultimately affects the Daylight Ratio.

Pass: The Journey from Design Automation to Generative Design Fråga: Do you know if Autodesk are going to make or add nods that make the dynao player more editable? For example give the user a roll down curtain whit pre given alterantives.

The tools are under continuous development. I would recommend to follow the blog on https://dynamobim.org/ to follow the latest developments.

Pass: The Journey from Design Automation to Generative Design Fråga: Is it better to learn C# to write direkly to the Revit API or Iron Phyton to make more in dynamo?

Both are good programming languages. Depending on what you want to achieve with it. Python is within Dynamo. And is open to other users. C# allows you to compile into DLL and thus closed to others.

Pass: The Journey from Design Automation to Generative Design Fråga: The Dynaom skript is often a shoot and forget, would you use use an xml or jason file to store the data or do you have a better alternative?

You can also use the Data.Remember node from the Generative Design tools package. This will store the data in the script.

Pass: The Journey from Design Automation to Generative Design Fråga: Is there any plans on embedding custom package nodes into Dynamo Player? Would be som much easier for new Dynamo Player users to get into dynamo player

The tools are under continuous development. I would recommend to follow the blog on https://dynamobim.org/ to follow the latest developments.

Pass: Naviate VA från 2D till 3D-schakt Fråga: Var kommer du att ladda upp filmen? Video? 1. VA från 2D till 3D 2. Höjdsättning

Hej! Jag vet inte riktigt än men ha koll på min LinkedIn så kommer jag länka den där under denna veckan! /Caroline

Pass: Naviate VA från 2D till 3D-schakt Fråga: Kommer Naviate erbjuda stilar för befintliga ledningsslag?

Hej! Det finns befintliga stilar med i Naviates mallfil idag! /Caroline

Partners till BIM Forum 2020

Följ oss på LinkedIn för att få de senaste nyheterna kring BIM Forum 2020 samt andra intressanta ämnen.

Kontakta oss

Martin Burrows
Martin Burrows
Sales, Building & Infrastructure
Hamoun Ashrafzadeh
Hamoun Ashrafzadeh
Sales, Building & Infrastructure