Autodesk Vault won't start after Windows Update

Autodesk Vault won't start after Windows Update

A few days ago Microsoft started to share a Windows Update that affects a lot of computer security settings.
If this update is installed on a server that has Vault Server installed, you may not be able to login and the following error message may appear on your computer:

"Vault Basic 201x could not find the Data Management Services on ...[SERVERNAME]"

"Vault Workgroup 201x could not find the Data Management Services on ...[SERVERNAME]"

"Vault Professional 201x could not find the Data Management Services on ...[SERVERNAME]"

Should the issues occur please see below the articles on how to fix this issue on Autodesk Knowledge Base:

https://knowledge.autodesk.com/support/vault-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-could-not-find-the-Data-Management-Services-on-SERVERNAME-in-Vault-Step-10.html

Blogg

Gata med Naviate

27 juni 2022

Naviate har numera uppdaterade subassemblies som gör det lättare att få till bra korridormodellering och ytor. Med dessa subassemblies kan du få en bra modellering för vanliga typer av gatumiljöer såsom längsgående parkeringar, kantstenar med olika visningshöjd och gångbanor med olika typer av beläggning. 

Läs mer
Blogg

Lättare och smidigare rörkonstruktion i Autodesk Inventor med Sovelia Routing

20 juni 2022

I detta blogginlägg får du veta mer om hur du med med Sovelia Routing kan förenkla designprocessen och utöka funktionaliteten för rörkonstruktion i Autodesk Inventor. Sovelia Routing är en add-on till Autodesk Inventor och innehåller kompletterande tilläggsfunktioner som stödjer, effektiviserar och påskyndar designprocessen i jämförelse med standardversionen av Inventor.

Läs mer