Autodesk Vault won't start after Windows Update

Autodesk Vault won't start after Windows Update

A few days ago Microsoft started to share a Windows Update that affects a lot of computer security settings.
If this update is installed on a server that has Vault Server installed, you may not be able to login and the following error message may appear on your computer:

"Vault Basic 201x could not find the Data Management Services on ...[SERVERNAME]"

"Vault Workgroup 201x could not find the Data Management Services on ...[SERVERNAME]"

"Vault Professional 201x could not find the Data Management Services on ...[SERVERNAME]"

Should the issues occur please see below the articles on how to fix this issue on Autodesk Knowledge Base:

https://knowledge.autodesk.com/support/vault-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-could-not-find-the-Data-Management-Services-on-SERVERNAME-in-Vault-Step-10.html

Blogg

Stora vinster med digital granskning

18 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer
Blogg

BIM är vägen framåt för elkonsulter

19 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information.

Läs mer