BIM är vägen framåt för elkonsulter

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information. Med informationsöverföring, där alla använder BIM och pratar samma ”språk”, så förenklas samordning, det blir enklare att göra ändringar och det går att hantera stora projekt mer effektivt.

BIM är vägen framåt för elkonsulter

En konkret vinst är att risken för eventuella kollisioner och dubbelarbete minskar kraftigt men också att genom en mer transparent process så blir det säkrare, antalet felkällor minskar. I de projekt vi gör med våra kunder har vi tydligt sett fördelarna av automatiska uppdateringar där den enskilde projektdeltagaren slipper att gå in i flera olika handlingar. Detta leder kanske viktigast av allt till en känsla av trygghet – du vet att det är rätt information du har tillgång till.

I allt fler projekt ställs nu krav på att alla ska samarbeta i en gemensam modell och modellen man ofta väljer att jobba i är Revit-baserad. Detta ställer in sin tur krav på att den enskilde elprojektören/elkonsulten dels har tillgång till Revit, dels har tillräcklig kompetens i verktyget, både vad gäller själva elprojekteringen och hur verktyget i sig fungerar.

Vi hjälper dig på vägen med skräddarsydda utbildningar

På Symetri har vi sett betydelsen av att stötta våra elkunder med en totallösning; programvara, utbildning, support och att finnas med i projektstarten och vid behov även under projektets gång. De av våra kunder som snabbast kommer igång har också sett till att de har ett projekt att börja med i samband med att de startar sin utbildning. När du går en utbildning hos oss börjar du med två dagar för att sätta dig in helheten och kunna börja använda programmet, efter ett par veckor kommer du tillbaka och har ytterligare två dagar. På detta sätt kommer du snabbt in i programmet och efter att ha jobbat praktiskt blir det enklare att ställa de riktiga och viktiga frågorna.

Symetri har utmanat oss att ta steget till Revit med Naviate och vi har äntligen tagit på oss utmaningen, tidpunkten är rätt för Develcon
Johan Lindberg, VD Develcon

Med vår egen programvara Naviate, som finns med applikationer för el, är vi integrerade i Revit och det betyder att man inte behöver exporter och importera information, utan modellerna hålls kontinuerligt uppdaterade.

För att stötta dig som jobbar med el så har vi en portfölj av mjukvaror, konsulttjänster och utbildningar. Vi kan ge dig stöd som är på väg att börja med Revit men också dig som vill ta ett nästa steg och exempelvis ta steget från 2D till 3D.

Blogg

Stora vinster med digital granskning

18 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer
Blogg

Let's share some data!

28 februari 2019

Data sharing will allow companies to break new grounds and to innovate faster. However, it has it´s obstacles that have to be overcome; engineering changes that are not properly communicated or documented, designers being interrupted by colleagues who need the data, 'data consumers'.

Läs mer