PLM supporting collaboration throughout product's lifecycle

Typical challenges that companies report are related to the business process inefficiencies in the co-operation and collaboration between different company departments and functions.

PLM supporting collaboration throughout product's lifecycle

By focusing on controlling the design data and engineering Bill of Material (BOM),  and at the same time enabling collaboration between engineering teams and management of the process you can ensure that product information is of high quality and can be used efficiently in different business processes.

In the video Mads Storgaard, Director of Symetri's Scandinavian Lifecycle team explains in short why an investment in PLM is an investment in the company's future success.

Symetri's PLM Solutions ensure that product information is always:

  • Available at the right place at the right time
  • At the level of quality that the company business requires
  • Checked by the necessary role at the Product Delivery process
  • Reusable for new and repeating projects
  • Available for distributed teams and to Supply Chain
  • Reliable without exceptions and compromises

Contact us to find out more!

Blogg

Stora vinster med digital granskning

18 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer
Blogg

BIM är vägen framåt för elkonsulter

19 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information.

Läs mer