Support: AutoCAD 2019 Hotfix Released 2019.0.1

Support: AutoCAD 2019 Hotfix Released 2019.0.1

Autodesk have released the first hotfix for AutoCAD 2019 to address several issues highlighted by users. 

The hotfix can be installed from the Autodesk Desktop App or from your Autodesk Account

The issues addressed are: 

General

  Startup crashes after loading a partial CUIX file after resetting settings to default no longer occur

Display

    The draw order in a block definition is maintained when inserting the block.

Editing

When grip editing is in progress and dynamic input is turned on, pressing the Tab key cycles between the full distance, the angle, and the extension distance.

General

The Open from Web & Mobile and Save to Web & Mobile buttons on the Quick Access toolbar in 64-bit versions can now be hidden or removed.

The division symbol in stacked fractions can now be changed between horizontal and diagonal.

The tool palette path can now be changed from the default value without being reset when exiting the Options dialog box.

Blogg

Gata med Naviate

27 juni 2022

Naviate har numera uppdaterade subassemblies som gör det lättare att få till bra korridormodellering och ytor. Med dessa subassemblies kan du få en bra modellering för vanliga typer av gatumiljöer såsom längsgående parkeringar, kantstenar med olika visningshöjd och gångbanor med olika typer av beläggning. 

Läs mer
Blogg

Lättare och smidigare rörkonstruktion i Autodesk Inventor med Sovelia Routing

20 juni 2022

I detta blogginlägg får du veta mer om hur du med med Sovelia Routing kan förenkla designprocessen och utöka funktionaliteten för rörkonstruktion i Autodesk Inventor. Sovelia Routing är en add-on till Autodesk Inventor och innehåller kompletterande tilläggsfunktioner som stödjer, effektiviserar och påskyndar designprocessen i jämförelse med standardversionen av Inventor.

Läs mer