Support: AutoCAD 2019 Hotfix Released 2019.0.1

Support: AutoCAD 2019 Hotfix Released 2019.0.1

Autodesk have released the first hotfix for AutoCAD 2019 to address several issues highlighted by users. 

The hotfix can be installed from the Autodesk Desktop App or from your Autodesk Account

The issues addressed are: 

General

  Startup crashes after loading a partial CUIX file after resetting settings to default no longer occur

Display

    The draw order in a block definition is maintained when inserting the block.

Editing

When grip editing is in progress and dynamic input is turned on, pressing the Tab key cycles between the full distance, the angle, and the extension distance.

General

The Open from Web & Mobile and Save to Web & Mobile buttons on the Quick Access toolbar in 64-bit versions can now be hidden or removed.

The division symbol in stacked fractions can now be changed between horizontal and diagonal.

The tool palette path can now be changed from the default value without being reset when exiting the Options dialog box.

Blogg

Stora vinster med digital granskning

18 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer
Blogg

BIM är vägen framåt för elkonsulter

19 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information.

Läs mer