Support: AutoCAD 2019 Hotfix Released 2019.0.1

Support: AutoCAD 2019 Hotfix Released 2019.0.1

Autodesk have released the first hotfix for AutoCAD 2019 to address several issues highlighted by users. 

The hotfix can be installed from the Autodesk Desktop App or from your Autodesk Account

The issues addressed are: 

General

  Startup crashes after loading a partial CUIX file after resetting settings to default no longer occur

Display

    The draw order in a block definition is maintained when inserting the block.

Editing

When grip editing is in progress and dynamic input is turned on, pressing the Tab key cycles between the full distance, the angle, and the extension distance.

General

The Open from Web & Mobile and Save to Web & Mobile buttons on the Quick Access toolbar in 64-bit versions can now be hidden or removed.

The division symbol in stacked fractions can now be changed between horizontal and diagonal.

The tool palette path can now be changed from the default value without being reset when exiting the Options dialog box.

Blogg

Det ska vara enkelt att använda digitala verktyg – ta ett steg i taget

20 september 2021

Byggbranschen brukar räknas som en konservativ bransch och även om det länge funnits digitala hjälpmedel för samverkan har arbetssättet i många projekt utgått från ett traditionellt tänk vad gäller filhantering. Det innebär att informationen i många fall fortfarande har uppdaterats lokalt och bygger på att projektdeltagarna aktivt delar senaste versionen.

Läs mer
Blogg

Smarta digitala verktyg sparar tid

09 september 2021

Riktigt användarvänliga digitala verktyg är ofta skapade av de som själva jobbat inom området och som vet vilka problem de ska lösa. Bluebeam är ett sådant verktyg som underlättar arbetet med tunga ritningsfiler som ska hanteras och granskas.

Läs mer