Västerås Stad

Västerås Stad

Loxia Group är en komplett infrastrukturpartner med kompetens inom samtliga led – från design till miljö, geoteknik och projektledning. 

Projektet gick ut på att skapa en gångtunnel för transport av muddermaterial från Västerås hamn. Det var ett komplicerat projekt som omfattade allt från bro- och vägkonstruktioner till åtskilliga geologiska undersökningar och tillfälliga konstruktioner. I projektet använde man sig av biblioteket med delsammanställningar i Naviate Road samt funktioner för korridorer och solider. 

Skicka ett meddelande till oss

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade kundcase


Boliden bryter ny mark inom anläggningsinformation med SiteBase

Boliden är ett modernt högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som innebär att man har mycket data och anläggningsinformation i verksamheten. Genom att använda SiteBase har Boliden förbättrat såväl kvaliteten som ökat effektivitet i projekteringsarbetet. Dessutom har implementationen bidragit till en enhetlig struktur för anläggningsinformation och gemensam datalagring för Bolidens samtliga enheter. 

Läs mer