Affärsprocessanalys

Hur optimerar man bäst verksamheten?

Med hjälp av en affärsprocessanalys och principerna bakom Lean

För att optimera verksamheten måste du vara väl insatt i hur företaget fungerar idag och ha en tydlig strategi för framtida målsättningar. Vi på Symetri har lång branscherfarenhet och kan hjälpa ditt företag att analysera aktuell status och ge förslag på hur ni kommer vidare.

Vår affärsprocessanalys kan anpassas efter just ditt företags behov. Analysen kan omfatta en eller flera av företagets avdelningar, såsom konstruktionsteamet eller ekonomiavdelningen.

Våra analysresultat bygger på principerna bakom Lean och tar hänsyn till såväl processer som teknik och medarbetare.

Fördelarna med att genomföra en affärsprocessanalys:

  • Inblick i hur företaget fungerar genom intervjuer och kunskapsutbyte
  • Förslag på hur ditt företag kan optimera affärsresultatet
  • Förslag på vilka steg ni behöver ta och inom vilken tidsram det kan anses vara rimligt
  • Personlig genomgång av resultaten
  • Dokumentation av samtliga ovanstående punkter

Kontakt

Andreas Näsman
Andreas Näsman
Product Design & Lifecycle

Lämna oss ett meddelande