BIMEYE

BIMEYE

Effektiv datainsamling, samarbete och samordning i BIM-projekt 

BIMEYE – ett nytt tidsbesparande arbetsflöde i BIM-projekt

Om du arbetar med BIM känns säkert följande bekant: 

  • "Jag tycker faktiskt inte riktigt att "fördelarna" med BIM lyser igenom i företagets BIM-processer och byggprojekt." 
  • "Hur gör jag för att säkerställa tillgången till en digital tvilling?" 
  • "Kan jag få alla olika filer och dokument som en digital leverans?" 
  • "Hur säkerställer jag en smidig överlämning av byggnaden till teamet för drift och underhåll?" 

Känner du igen dig? Det är du knappast ensam om. 

Utmaningar i byggbranschen 

Digitalisering innebär vissa utmaningar för byggbranschen, vilket också fastställts i forskningsstudien "Mapping the Information Economy: A Tale of Five Industries”: 

  • Företagets medarbetare har inte så mycket kontakt med varandra 
  • Det finns inte så många allmänna, centrala samlingspunkter kopplade till byggarbetsplatsen/projektet, däremot flera semicentrala punkter 
  • Flera externa parter utanför företaget deltar på byggarbetsplatsen/i projektet

BIMEYE  förenklar och effektiviserar samarbetet i BIM-projekt

Med BIMEYE fungerar ett molnbaserat datahanteringssystem för BIM-data som en dynamisk ryggrad i dina BIM-projekt. Utmaningar, problem och frågetecken elimineras. Dessutom blir projekthanteringen mer transparent, effektiv och produktiv, samtidigt den håller högre kvalitet, vilket gör det enkelt att förbättra kvaliteten i dina byggprojekt.   

Kort sagt hjälper BIMEYE dig att förbättra samarbetet i BIM-projekt, att spara tid och effektivisera företagets arbetsflöden i samtliga led – från idé till fastighetsförvaltning.

Det är vida känt att det krävs en projektportal i byggprojekt för att kunna spara och utbyta filer, dokument, modeller etc. För att göra processen så digital, dynamisk och effektiv som möjligt, måste data från dessa filer och dokument sparas i en datamiljö där data uppdateras i realtid, dvs. i en projektdataportal som är tillgänglig för alla projektintressenter. 

BIMEYE – en portal för projektdata  

BIMEYE kan jämföras med en projektportal för dokumenthantering, med den skillnaden att BIMEYE inte baseras på filer och dokument, utan på data som uppdateras i realtid utifrån alla tillgångar (byggnadskomponenter) i ett projekt. 

I en säker, snabb och lättillgänglig gemensam datamiljö kan du och dina kollegor, samarbetspartners och övriga projektintressenter lägga till och ladda ner uppdaterade data, oavsett roll och behörighet i det aktuella BIM-projektet. 

I och med att alla projektmedlemmar alltid har tillgång till korrekt och uppdaterad information, förbättras kvaliteten och produktiviteten i byggprojekten. 

BIMEYE innehåller processtyrningsfunktioner som bygger på bästa praxis och säkerställer att all projektdata hanteras i en säker miljö.  

Det innebär att du kan fokusera på själva kärnverksamheten och arbeta smartare, oberoende av vilket BIM- eller CAD-program du använder. 

Besök webbplatsen för BIMEYE för ytterligare information 

Tikab rekommenderar BIMEYE 

Cedervall arkitekter rekommenderar BIMEYE 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA OSS

Kontakta oss

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade produkter


Produkt

CMMS Software Maintenance Connection

Med Maintenance Connection kan du organisera och strukturera alla dina tillgångar i en användarvänlig CMMS-lösning. Symetri hjälper till och ger dig råd för att säkerställa en bra implementering.

Läs mer