BIMEYE

BIMEYE

Effektiv datainsamling, samarbete och samordning i BIM-projekt 

Bimeye säljs numera via Tribia, läs mer på deras produktsida

BIMEYE  förenklar och effektiviserar samarbetet i BIM-projekt

Med BIMEYE fungerar ett molnbaserat datahanteringssystem för BIM-data som en dynamisk ryggrad i dina BIM-projekt. Utmaningar, problem och frågetecken elimineras. Dessutom blir projekthanteringen mer transparent, effektiv och produktiv, samtidigt den håller högre kvalitet, vilket gör det enkelt att förbättra kvaliteten i dina byggprojekt.   

Kort sagt hjälper BIMEYE dig att förbättra samarbetet i BIM-projekt, att spara tid och effektivisera företagets arbetsflöden i samtliga led – från idé till fastighetsförvaltning.

Det är vida känt att det krävs en projektportal i byggprojekt för att kunna spara och utbyta filer, dokument, modeller etc. För att göra processen så digital, dynamisk och effektiv som möjligt, måste data från dessa filer och dokument sparas i en datamiljö där data uppdateras i realtid, dvs. i en projektdataportal som är tillgänglig för alla projektintressenter. 

BIMEYE – en portal för projektdata  

BIMEYE kan jämföras med en projektportal för dokumenthantering, med den skillnaden att BIMEYE inte baseras på filer och dokument, utan på data som uppdateras i realtid utifrån alla tillgångar (byggnadskomponenter) i ett projekt. 

I en säker, snabb och lättillgänglig gemensam datamiljö kan du och dina kollegor, samarbetspartners och övriga projektintressenter lägga till och ladda ner uppdaterade data, oavsett roll och behörighet i det aktuella BIM-projektet. 

I och med att alla projektmedlemmar alltid har tillgång till korrekt och uppdaterad information, förbättras kvaliteten och produktiviteten i byggprojekten. 

BIMEYE innehåller processtyrningsfunktioner som bygger på bästa praxis och säkerställer att all projektdata hanteras i en säker miljö.  

Det innebär att du kan fokusera på själva kärnverksamheten och arbeta smartare, oberoende av vilket BIM- eller CAD-program du använder. 

Besök webbplatsen för BIMEYE för ytterligare information 

Tikab rekommenderar BIMEYE 

Cedervall arkitekter rekommenderar BIMEYE 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA OSS

Kontakta oss

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade produkter


Produkt

Autodesk Construction Cloud

Koppla samman arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje steg i byggprocessen, för minskad risk och ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Läs mer