Inventor LT

Inventor LT

Powerful, part-level 3D mechanical CAD software

Include 3D modelling in your engineering workflow

Expand your engineering process with powerful, part-level parametric modelling, online collaboration on any device, multiCAD interoperability and industry-standard DWG drawings.

 

Inventor LT features include

  • Model-based definition: Use 3D annotations to add manufacturing information to the model with integrated geometric dimensioning and tolerances.

  • Free-form tools: Create visually compelling designs using flexible modelling techniques.

  • Direct edit: Easy push/pull controls enable you to quickly move, rotate, resize or scale features from native or imported geometry. 

  • 3D CAD data import/export: Improve collaboration workflows with interoperability in multiCAD environments. 

Contact us

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Sweden Product Design & Lifecycle

Leave us a message

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade produkter


Product

Symetri E-learning för BIM 360

Lär dig använda BIM 360 för att dela dokument, modeller och ritningar, samarbeta i molnet med granskningar, ärendehantering och godkännandeprocesser. Försäkra dig om att du och ditt team har tillgång till de senaste uppdaterade ritningarna och planerna. Genom ökad kunskap om BIM 360-familjen blir det enklare att skapa gemensamma arbetsrutiner, korta ledtider och öka kvaliteten. Genom e-learningplattformen får du tillgång till utbildningsinnehållet när du vill och var du vill!

 

Learn more
Product

Civil 3D

Civil 3D® software supports BIM (Building Information Modelling) for enhanced civil engineering design and construction documentation.

Learn more