Naviate Autopath

Naviate Autopath

Användarvänlig modul för fordonsspårning. Definiera en fordonsväg och ändra din design därefter. 

Från och med 1 oktober 2021 ingår inte Autopath i Symetris erbjudande.

Produkten kommer istället att levereras från CGS Labs, som utvecklar Autopath. För körspårsanalys finns sedan tidigare även Autodesk Vehicle Tracking i Symetris erbjudande. Kontakta oss om du vill veta mer om AVT.

Som kund innebär detta att du kan fortsätta att använda Autopath precis som tidigare. Kommande versioner hämtas från CGS Labs webbsida. Symetri och CGS Labs kommer att hjälpas åt med att besvara supportfrågor under en övergångsperiod. 

Naviate Autopath

Save time

Spara tid... 

med EasyDrive 

 

Increase control of your data

Få bättre kontroll över dina data... 

med intelligenta rapporteringsverktyg 

 

 

optimise workflows

Optimera arbetsflöden... 

med ett stort fordonsbibliotek

 

Analys för fordonsvägar

Naviate Autopath är en professionell programvarulösning för analys av fordons rörelsevägar som används av civilingenjörer, transportpersonal, arkitekter och stadsplanerare. 

Autopath används främst för att analysera fordonsmanövreringar på vägar, i korsningar, rondeller, på parkeringar, byggarbetsplatser, flygplatser, lastkajer med mera.m. Autopath levereras med skandinaviska fordonstyper och fordon som uppfyller AASHTO-standarden, men du kan även använda programvaran för att definiera specialiserade fordon såsom kranar, teleskopsläp och mycket mer. 

Interaktiv analys

Naviate Autopath har flera interaktiva metoder för analys av rörelsevägar baserat på fordonshastighet, vägskevning, sidofriktion och algoritmer för svängradie. Dessutom har programvaran stöd för analyssimuleringar för flera fordon på samma väg. 

I Autopath kan analysen av ett fordons anpassningsbara horisontella och vertikala rörelseväg länkas till vägens mittlinje, vägkant, kantsten eller en annan användardefinierad linje, polylinje eller väglinje. Förskjutningar kan ställas in för fordonets fram- eller bakaxel. Analysen av rörelsevägar uppdateras dynamiskt när fordonets väg ändras. 

Analysmetoden EasyDrive använder en interaktiv prognos för fordonssvängar framåt och bakåt, med en funktion för ”stopp i ytterläge” som tillval för svåra manövreringar. Du kan dessutom arbeta med analyser som skapats tidigare, antingen genom att redigera en befintlig analys eller genom att arbeta vidare och utöka den med mer information. 

Boka tid för en demo

Autopath

  • EasyDrive 
  • Fordonsbibliotek 
  • Rapport 

Produktivitet

  • Skapa områden under markytan 
  • Skapa släntmönster 
  • Skapa koordinatmarkörer 

Samarbete

  • Funktioner från Naviate 
  • Projekt 
  • Hitta och ersätt koder och värden för delsammanställningar 

 

 

Relaterade produkter


Produkt

Sovelia AutoCAD

Förbättra ditt arbete i Autodesk AutoCAD med tilläggsfunktioner, standarder och bibliotek.

Läs mer