Naviate Plant 3D

Naviate Plant 3D

Öka effektiviteten med Naviate Plant 3D.

Naviate Plant 3D består av lokala nordiska symbol- och rörstandarder, adderande funktionalitet samt grundläggande konfigurering. Målsättningen med produkten är att frigöra tid för dig som konstruktör till själva konstruktionsarbetet.

Naviate Plant 3D är en add-on till AutoCAD Plant 3D som förenklar framtagningen av den dokumentation du behöver. Allt är skapat för att fungera som ett integrerat arbetsflöde genom hela design- och produktionsprocessen.

 

Förenkla utformningen av rörsystem och minskar risken för manuella fel

Naviate Plant 3D bygger på internationella och lokala nordiska standarder, vilket innebär att du som användare kan arbeta effektivare med minskad risk för fel. I Naviate ingår funktionalitet för att underlätta rördesignen. Dessutom finns utökat stöd för designdata för att uppfylla gällande lagkrav, såsom tryckkärlsdirektivet, och för att i förlängningen kunna generera kompletta isometrier.

Naviate Plant 3D innehåller byggstenar som anpassar Autodesks produkter för anläggningskonstruktion till nordiska standarder och krav. Dessutom får du tillgång till extrafunktioner som hjälper dig att öka produktiviteten.
Oscar Jacobsson, chef vid avdelningen för anläggningskonstruktion på Eurocon

Kontakt

Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

Sweden Plant Solutions

Vill du ha ytterligare information?

Skicka in dina kontaktuppgifter, så återkommer en av våra säljare till dig.

Tack för att du kontaktar oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Relaterade produkter


Produkt

Sovelia AutoCAD

Förbättra ditt arbete i Autodesk AutoCAD med tilläggsfunktioner, standarder och bibliotek.

Läs mer