Sofistik

Sofistik

Sofistik tillhandahåller programvara för analys, design och detaljritning i bygg- och infrastrukturprojekt 

Programvara för bättre design 

Sofistik tillhandahåller programvara för analys, design och detaljritning i bygg- och infrastrukturprojektSymetri erbjuder tre produkter från Sofistiks portfölj. 

 • Reinforcement Detailing 
 • Reinforcement Generation 
 • Bridge Modeler 

Reinforcement Detailing 

Reinforcement detailing

Med utgångspunkt från 3D-armeringsmodeller i Revit kan du skapa armeringsritningar i 2D genom att använda olika objektfamiljer, som enkelt kan anpassas efter nationella standarder eller företagsstandarder. Omfattar framtagning av armeringslistor, bockningsförteckningar och kaplistor för armeringsnät. 

Viktiga fördelar 

 • Innehållsmoduler som kan anpassas för att tillgodose specifika krav och standarder 
 • Armeringsförteckningar och kaplistor för armeringsnät 
 • Möjlighet att kopiera armering och få med all text, detaljer, mått och tillhörande vyer 

Reinforcement generation

Reinforcement generation

Skapar automatiskt en 3D-armeringsmodell i Autodesk Revit, baserat på beräkningsanalys och designresultat. Utifrån armeringsmodellen genereras per automatik ett förslag på armeringsritning, som uppfyller gällande armeringskrav. Förslaget kan sedan redigeras efter behov. För att säkerställa att konstruktionskrav i byggstandarder och företagsstandarder uppfylls kan man använda sig av användardefinierade regler som motsvarar de metoder som används i olika typer av expertsystem. Dessutom är det möjligt att visualisera befintlig armering i förhållande till nödvändig armering för att säkerställa att armeringen i modellen är tillräcklig.

Viktiga fördelar

 • Analysresultat direkt från Sofistik-databasen och Revits resultatpaket 
 • Automatisk generering av armering för balkar, pelare, väggar och plattor utifrån resultaten från analyser och konstruktion 
 • Visualisering av nödvändig och befintlig armering för att säkerställa att armeringen är tillräcklig 

Bridge Modeler 

Bridge modeler

Skapa parametriska 3D-bromodeller med hjälp av linjeföringsparametrar och Autodesk Revit-familjer. Med parametrisk modellering kan du undersöka olika konstruktionsalternativ och på så sätt minska projekteringstiden och tillhörande omkostnader. Parametrarna förblir oförändrade under hela projektet. Bridge Modeler innehåller traditionella objektfamiljer som kan användas för att skapa broövergångar och fundament och som enkelt kan ändras eller skapas från grunden för att säkerställa att nationella standarder och företagsstandarder uppfylls. Dessutom finns det funktioner som hjälper dig att skapa broobjekt såsom räcken och staket. Automatisk generering av sektionsvyer, toppvyer, längsgående sektioner och utsättningspunkter gör det enklare att rita och dokumentera strukturer. 

Viktiga fördelar 

 • Skapar broaxlar i 3D utifrån information om linjeföring 
 • Skapar komponenter till broövergångar med hjälp av parametriska profiler och axelgeometri 
 • Skapar komponenter till brofundament med hjälp av traditionella objektfamiljer 
 • Skapar broobjekt såsom räcken och staket 

Contact

Jan Tore Bugge

Jan Tore Bugge

Product Manager Naviate

Relaterade produkter


Produkt

Autodesk Construction Cloud

Koppla samman arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje steg i byggprocessen, för minskad risk och ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Läs mer