Sovelia Engineering

Sovelia Engineering

Dela konstruktionsdata tryggt och säkert med andra användare.

Sovelia Engineering är en datahanteringslösning som är enkel att implementera och som hjälper dig att hantera, dela och få tillgång till konstruktionsdata på ett enkelt, effektivt och säkert sätt.

Med Sovelia Engineering kan du ta fram designförslag av hög kvalitet i tid och inom budget och på så sätt skaffa dig konkurrensfördelar. Konstruktionsdata kan hanteras och delas på ett säkert sätt med icke CAD-användare och du kan tillgodose ändringsbegäranden och genomföra kontrollerade konstruktionsändringar.

Fördelar

Automatiserad konstruktionsprocess

Automatiserad konstruktionsprocess

... minskar behovet av tidskrävande manuellt arbete.

Dela konstruktionsdata

Dela konstruktionsdata

... som ritningar, 3D-modeller, dokument och bilder med alla i företaget.

Få tillgång till produktinformation

Få tillgång till produktinformation

... från valfri enhet, när och var du vill.

Möjligt att utöka

Möjligt att utöka

... till SOVELIA PLM.

Hantera och dela konstruktionsdata enkelt, effektivt och säkert

Sovelia Engineering är en datahanteringslösning som är enkel att implementera och som hjälper dig att hantera, dela och få tillgång till konstruktionsdata på ett enkelt, effektivt och säkert sätt.

Med Sovelia Engineering kan du ta fram designförslag av hög kvalitet i tid och inom budget och på så sätt skaffa dig konkurrensfördelar. Konstruktionsdata kan hanteras och delas på ett säkert sätt med icke CAD-användare och du kan tillgodose ändringsbegäranden och genomföra kontrollerade konstruktionsändringar.

Integrerade Inventor- och AutoCAD-gränssnitt

Tack vare integrerade gränssnitt i Inventor och AutoCAD samt olika verktyg för automatisering i Sovelia Engineering slipper konstruktörerna många manuella och arbetskrävande moment i samband med registrering av konstruktionsdata, konvertering till vanliga filformat såsom PDF samt utbyte och godkännande av filer.

Webbklient

Med hjälp av webbklienten i Sovelia Engineering kan medarbetare som vanligtvis inte arbetar med konstruktionsdata enkelt hitta och granska rätt ritnings- och dokumentversioner utan att behöva be konstruktörerna om hjälp. Vår samarbetsplattform hjälper med andra ord tillverkningsföretag att spara tid och undvika fel, vilket i sin tur innebär färre onödiga kostnader och minskad risk för förseningar.

Utbyte av data

Utbyte av data

Bra underlag bör alltid delas. Med Sovelia Engineering kan du dela ritningar, 3D-modeller, dokument och bilder. Alla vanliga filtyper stöds. Information sparas i vanliga filformat, vilket är en stor fördel när information ska sparas över längre tid och vara lättillgänglig för hela verksamheten. Säkerställ att alla projektintressenter, såväl interna och externa, alltid har tillgång till rätt information.

Versionshantering

Versionshantering

Information som inte är uppdaterad är inte användbar. I Sovelia Engineering har du full kontroll över olika dokumentversioner. När du gör en ändring kan du känna dig tryggt förvissad om att övriga användare får tillgång till uppdaterad information, eftersom Sovelia ser till att den senaste versionen alltid sparas.

Inventor- och AutoCAD-gränssnitt

Inventor- och AutoCAD-gränssnitt

Inbyggda gränssnitt i Autodesk Inventor och AutoCAD innebär att ingenjörer kan skapa, hantera och dela information med Sovelia Engineering och den övriga verksamheten utan att lämna CAD-miljön. Med verktyg för automatisering slipper de många manuella och arbetskrävande moment. Det är dessutom möjligt att konvertera data till sekundära format som t.ex. PDF samt dela och godkänna filerna.

Enkel tillgång till data från valfri enhet, när och var du vill.

Enkel tillgång till data från valfri enhet, när och var du vill.

Tack vare en lättillgänglig webbklient är konstruktionsdata alltid tillgängliga för alla i verksamheten. Ingen installation krävs. Smartphones, surfplattor eller datorer kan användas för att komma åt informationen.

Webbklient

Webbklient

Med hjälp av webbklienten i Sovelia Engineering kan medarbetare som vanligtvis inte arbetar med konstruktionsdata enkelt hitta och granska rätt ritnings- och dokumentversioner utan att behöva be konstruktörerna om hjälp. Vår samarbetsplattform hjälper med andra ord tillverkningsföretag att spara tid och undvika fel, vilket i sin tur innebär färre onödiga kostnader och minskad risk för förseningar.

Dokumentstatus

Dokumentstatus

Dokumentens status kontrolleras. När systemet levereras konfigureras det med olika statusar som Created, In Design, Design Ready, In Production, Obsolete. Det innebär att rätt medarbetare i teamet kan skicka vidare ett dokument i processen för kontroll, godkännande eller avslut.

PDF-stämplar

PDF-stämplar

Ibland kan det vara nödvändigt att tillhandahålla ytterligare information om vad ett dokument innehåller och säkerställa att rätt information delas. PDF-dokument i systemet kan stämplas eller vattenstämplas av Sovelia baserat på aktuell status eller andra egenskaper. Ritningar som inte har blivit godkända stämplas vanligtvis med ”NOT ISSUED FOR PRODUCTION” i rött. Gamla versioner stämplas med ”NOT THE LATEST”.  Stämplarna kan konfigureras och datum, tid och version kan läggas till.

Rapportering

Rapportering

Det finns många olika sätt att visa information på, därför finns det flera standardrapporter för att publicera information i olika beställningar. Exempel på rapporter är Collect all drawings related to product och Collect all production files (DXF/STP). Det är även möjligt att skapa och lägga till anpassade rapporter i systemet.

Dokumentrelationer

Dokumentrelationer

Alla dokument är relaterade. 3D-modeller är relaterade till ritningar i en överordnad/underordnad relation. Produkterna på den högsta nivån är relaterade till alla ritningar/dokument i ett underordnat träd. Autodesk Inventor underhåller automatiskt relationer, men relationer kan även läggas till manuellt av användarna. På så sätt blir det enklare att hitta de dokument som tillhör en viss produkt.

Som Sovelia-kund har du tillgång till Sovelia Knowledge Base. Där får du tillgång till mer teknisk information om våra olika Sovelia-lösningar såväl som de senaste uppdateringarna i versionerna.

Klicka här för att logga in på Sovelia Knowledge Base.

Sovelia PLM kärnan i Hermann's projektleveranser

På Hermann’s är Sovelia PLM kärnan i all datahantering kring företagets produkter och projekt, vilket möjliggör högklassiga leveranser och hjälper företaget att hålla deadlines även i projekt med många, löpande ändringar genom hela projektets livscykel.

Läs mer

VR eliminerade behovet av flera prototyper, vilket resulterade i betydande kostnadsbesparingar för Astheimer

ASTHEIMER är en professionell designstudio som i nära samarbete med sina kunder utvecklar framtidens produkter.

Läs mer

Implementering av PDM-lösningar ökar APL:s konkurrenskraft

Företagets innovativa konstruktionslösningar för offshore-industrin har utvecklats med stöd från Symetris kunniga konsulter.

Läs mer

Förändring leder BRUSH till innovativa arbetsflöden och förbättrat samarbetet

Design- och konstruktionsdata är ett område där förändrade arbetsflöden verkligen kan få positiva konsekvenser för hela företaget.

Läs mer

Cargotec använder Sovelia PLM för att effektivisera hanteringen av produktstrukturer och konstruktionsändringar

Cargotec, en världsledande leverantör av lasthanteringslösningar, implementerade Sovelia PLM för att effektivisera hanteringen av produktstrukturer och konstruktionsändringar.

Läs mer

Stora besparingar för Dellner tack vare lyckad implementering av rätt metoder

Dellner har framgångsrikt ökat effektiviteten i sina processer genom att implementera rätt metoder.
Läs mer

Digital simulering minskar kostnaderna och effektiviserar ledtiderna från projektering till färdig produkt hos EKOVENT

Med hjälp av Simulation CFD från Autodesk kan tryckfallet hos en produkt snabbt simuleras och verifieras redan tidigt i produktutvecklingen – en funktion som tidigare varit både tidskrävande och dyr.

Läs mer

Kontakt

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Product Design & Lifecycle

Skicka ett meddelande till oss

Tack för att du kontaktar oss, vi återkommer inom kort!

Relaterade produkter


Produkt

Autodesk Construction Cloud

Koppla samman arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje steg i byggprocessen, för minskad risk och ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Läs mer