3D-samordning

Få överblick på dina projekt innan byggstart

Processanläggningar är komplexa och stora projekt med ett flertal filformat, blandning av nya och befintliga konstruktioner samt flera discipliner inblandade.

Detta beskrivs ofta som en BIM-modell men oavsett vad det kallas för har vi den erfarenhet som krävs.

Vi hjälper dig att skapa samordningsmodeller för att redan i designfasen identifiera och undvika kollisioner och på så sätt spara pengar.

Genom att simulera resultat i 3D är det möjligt att ta beslut tidigare i processen, undvika dyrbara misstag och säkra kostnads- och energieffektiva projekt.

Nyheter

Nyheter

Webinar library: Simulation

Watch recorded webinars and videos around Simulation. You can watch these at any time and learn more about the benefits of simulation for designers and engineers, and the use of different tools, like CFD and Nastran In-CAD.

Läs mer

Kontakta oss