3D-samordning

Få överblick över dina projekt innan byggstart

Undvik dyrbara misstag och säkra kostnadseffektiva projekt 

Processanläggningar är komplexa och stora projekt som består av en blandning av , nya och befintliga konstruktioner samt flera discipliner. Detta beskrivs ofta som en BIM-modell, men oavsett vad det kallas för har vi den erfarenhet som krävs.

Vi hjälper dig att skapa samordningsmodeller för att redan i designfasen identifiera och undvika kollisioner och på så sätt spara pengar. Genom att simulera resultat i 3D är det möjligt att ta beslut tidigare i processen, undvika dyrbara misstag och säkerställa kostnads- och energieffektiva projekt.

Nyheter

Nyheter

Webinar library: Simulation

Watch recorded webinars and videos around Simulation. You can watch these at any time and learn more about the benefits of simulation for designers and engineers, and the use of different tools, like CFD and Nastran In-CAD.

Läs mer

Kontakta oss