3D-samordning

Projektkommunikation och dokumenthantering under projekteringsfasen

Står ditt företag inför ett stort och komplext projekt med många discipliner inblandade, och känner ni att det kan vara svårt att få grepp om helheten?

Låt oss ansvara för tillvägagångssätt och lösningar angående projektkommunikation och dokumenthantering under projekteringsfasen.

Vi tar fram och koordinerar processer, arbetsmetoder och flöden inom projektet samt ser till att det finns fungerande IT-stöd för detta.

Kontakt

Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

Sweden Plant Solutions

Lämna oss ett meddelande

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.