LCA för byggbranschen

Livscykelanalys av byggnader

LIVSCYKELANALYS AV BYGGNADER

Med vårt erbjudande för livscykelanalys av byggnader hjälper vi kunder att analysera miljöpåverkan under hela byggnadens livscykel med avseende på global uppvärmningspotential (GWP) och annan miljöpåverkan, vilket i sin tur ger ökad möjlighet att påverka koldioxidutsläppen genom smarta materialval.

Vad är LCA?

LCA (Lifecycle Assessment) är en vetenskapligt baserad metod för att kvantifiera en byggnads miljöpåverkan under hela livscykeln. Den hjälper till att både mäta och minska byggnaders miljöpåverkan, uppnå miljöcertifieringar och följa de regelverk som idag är obligatoriska i många länder.

Vårt erbjudande består av One Click LCA-teknik kompletterad med våra konsulttjänster för att hjälpa branschen att analysera och fatta välgrundade beslut under projektets hela livscykel, från koncept till detaljerad design, upphandling, användning samt även vid rivning och återanvändning av material.

Byggbranschens miljömål sträcker sig även till byggprodukter, och här har tillverkare tillgodosett det ökande behovet av att producera miljövarudeklarationer (EPD) för att kvantifiera och sedan kommunicera en produkts miljöpåverkan under hela livslängden. Tillsammans med experter på One Click LCA erbjuder vi våra kunder en lösning för verifierade EPD:er från tredje part.

One Click LCA

One Click LCA är en lättanvänd och automatiserad programvara för livscykelanalys som hjälper dig att beräkna och minska miljöpåverkan från dina byggnads-, infrastruktur- och renoveringsprojekt, men även miljöpåverkan i konstruktionsledet samt de material som används. Det gör det också möjligt för tillverkare att generera och publicera verifierade EPD: er från tredje part.

TJÄNSTER

Vi har kompetensen att hjälpa företag att analysera och fatta välgrundade beslut under projektets och produktens livscykel, från idé till detaljerad design, upphandling, användning, samt vid rivning och återanvändning av material.

Dan Wiik

Dan Wiik

Sweden Customer Development Manager
Annika Svensson

Annika Svensson

Sweden Director Marketing & Communication AEC Nordic, Symetri