Symetris egenutvecklade produkter

Symetri är Autodesk® Platinum Partner och vi utvecklar även vår egen värdeadderade teknologi under varumärkena Sovelia, Naviate och CQ. 

Symetris egenutvecklade produkter

Symetri är Autodesk® Platinum Partner och vi utvecklar vår egen värdeadderade teknologi under varumärkena Sovelia, Naviate och CQ. Vi erbjuder omfattande lösningar för IT och produktdatahantering inklusive tillhörande programvara, rådgivning, utbildning och support.

Vår produktportfölj Sovelia för tillverkningsindustrin består av lösningar för exempelvis produktdesign/produktkonstruktion, produktdatahantering, produktlivcykelhantering samt rör- och anläggningskonstruktion. Naviate är ett tilläggsprogram till Revit och Civil 3D från Autodesk. Vi har utvecklat Naviate för att hjälpa branschen att förbättra och förenkla arbetet i bygg- och infrastrukturprojekt. För att hjälpa våra kunder att få en översikt över licenser och användningen av dessa, har Symetri utvecklat CQFlexMon, samt CQi som hanterar allt från installation till konfiguration och underhåll av ditt företags CAD-program.

Naviate för Revit

Hjälper dig att spara tid och arbeta effektivare i Revit. Vi har utvecklat Naviate för att förbättra och förenkla arbetsflöden i Revit. Med Naviate slipper du manuella uppdateringar i Revit, de sker automatiskt i Naviate. Du får tillgång till standards anpassade för olika lokala marknader. Dessa är inbyggda i Naviate och allt är förkonfigurerat för att förbättra ditt arbetsflöde. Oavsett om du är arkitekt eller ingenjör finns det en Naviate-lösning för dig. Vi utvecklar ständigt nya funktioner i Naviate, baserat på våra kunders behov och önskemål.

Naviate för Civil 3D

Med Naviate för Civil 3D säkerställer du att dina infrastrukturprojekt är utformade på det mest effektiva sättet. Vi har utvecklat olika moduler för att hjälpa dig som arbetar inom VA, väg, mark och landskap. Du får tillgång till standards för din lokala marknad som dessutom är inbyggda i Naviate, allt för att underlätta ditt arbete i dina projekt. Spara tid eftersom du slipper manuella uppdateringar i Civil 3D. Samma slutresultat, men mycket enklare.

Naviate Cloud Manager

Naviate Cloud Manager är utvecklad för BIM 360- och Autodesk Construction Cloud-administratörer som hanterar flera projekt samtidigt och gör det möjligt att snabbare konfigurera bulkprojekt, förenkla medlemshanteringen och automatisera datahanteringsuppgifter. Denna heltäckande programvara gör det möjligt för BIM 360-administratörer att hantera flera projekt samtidigt och möjliggör synkronisering av projektdata mellan server och molnmiljö.

Sovelia AutoCAD

Sovelia AutoCAD är en add-on till Autodesk® AutoCAD®. Sovelia AutoCAD innehåller en mängd olika funktioner, standarder och bibliotek. Med Sovelia AutoCAD kommer du snabbt igång utan att behöva lägga tid på konfigurationer. Vi har gjort ett antal ändringar och tillägg till den nuvarande funktionaliteten i AutoCAD. Ändringarna omfattar bland annat användargränssnittet, ritningsval och skalhantering, standarder och stilar samt symbolbibliotek och funktioner. Sovelia AutoCAD ger ett snabbt och enkelt arbetsflöde som inte kräver timmar av utbildning.

Sovelia Inventor

Med Sovelia Inventor, en add-on till Autodesk® Inventor®, kan du eliminera manuellt och tidskrävande arbete. Programvarans metodik är skapad för att hjälpa dig med allt från modellering av din första komponent, till dess att ritningar och samman-ställningar inklusive kompletta BOM-listor är klara att skickas till produktion.

Sovelia Vault

Sovelia Vault, Symetris egentutvecklade add-on, effektiviserar användandet av Autodesk® Vault®, eftersom du kan automatisera återkommande uppgifter och enklare skapa översikt över olika processer. Dessutom uppnår du en högre grad av standardisering i och mellan projekt med Sovelia Vault. Genom inbyggd funktion i Sovelia Vault kan Autodesk Vault dessutom kommunicera med andra system som t.ex. ERP och PLM.

Sovelia PLM

Sovelia PLM hjälper företag att skapa hållbara och effektiva affärsprocesser i samtliga led av produktens livscykel, från koncept till bortskaffande och återvinning av produkten. Sovelia PLM är enkel att konfigurera och ger användaren tillgång till funktioner som underlättar hanteringen och tillgången till produktdata under hela produktens livscykel. Symetris PLM-lösning innehåller förkonfigurerade verktyg och processer som är beprövade i branschen.

Sovelia Plant

Sovelia Plant är en add-on till Autodesk® AutoCAD Plant 3D® som förenklar framtagningen av den dokumentation du behöver. Allt är skapat för att fungera som ett integrerat arbetsflöde genom hela design- och produktionsprocessen. Sovelia Plant 3D består av lokala nordiska symbol- och rörstandarder, adderande funktionalitet samt grundläggande konfigurering, som frigör tid för dig som konstruktör till själva konstruktionsarbetet.

Sovelia Routing

Förbättra och förenkla konstruktionen av rör i Autodesk® Inventor® med hjälp av Sovelia Routing - en add-on till Inventor och ett lättanvänt verktyg för rörkonstruktion som tar produktiviteten till nya nivåer. Sovelia Routing är lätt att konfigurera; med ett användarvänligt verktyg skapar du egna rörspecifikationer och säkerställer att rätt standard används till varje projekt.

CQFlexmon

Monitorera, hantera och analysera företagets användning och behov av programvarulicenser. Symetris lösning CQFlexMon hjälper dig att få kontroll över licenskostnader och framtida behov, genom rapporter baserade på användningsstatistik utifrån antal timmar som en användare eller avdelning har nyttjat en viss typ av licens eller applikation och genom en översikt i realtid eller för en specifik tidsperiod.

CQi

Installera och hantera dina CAD-konfigurationer på ett effektivt sätt. Symetris lösning CQi erbjuder en robust och pålitlig metod för att automatisera hanteringen av CAD-miljöer. Genom vår långa erfarenhet av att optimera CAD-system är detta koncept skräddarsytt för att matcha ditt företags unika krav och kan kontinuerligt finjusteras för enskilda användare. CQi hanterar effektivt utmaningar relaterade till installation av CAD-programvara och kan anpassas utifrån företagets ändrade behov.

Relaterade produkter


Produkt

Inventor

Skapa fantastiska produkter med professionellt 3D CAD-program för produktutveckling och konstruktion.

Läs mer
Produkt

Civil 3D

Civil 3D® är en programvara för mark-, väg- och VA-projektering med stöd för BIM (Building Information Modeling) och integrerade funktioner för bättre dokumentation av ritningar och bygghandlingar. 

Läs mer