Revit

Revit

Projektera, designa, bygg och hantera byggnader med kraftfulla BIM-verktyg i Revit. 

Revit – särskilt utvecklad för BIM

Revit innehåller verktyg och funktioner för flera olika branscher, som t.ex. arkitektur, el- och vvs-projektering, konstruktion och byggnation. 

Vad är Revit? 

Lär dig mer om hur Revit kan hjälpa dig att projektera, designa, bygga och hantera byggnader och infrastruktur i en samordnad design- och konstruktionsprocess. 

Gå en kurs i Revit

Symetri erbjuder kurser i Revit för både nybörjare och för de som har arbetat ett tag och vill utöka sina kunskaper med en fortsättningskurs. Vi har även specialkurser med fokus på samarbete, landskapsarkitektur, Revit Families, komponentdesign, BIM med mera. 

Anpassad BIM-lösning för olika discipliner med vassa verktyg för samordnad design 

Ta din idé från konceptuell design till färdiga bygghandlingar med en och samma programlösning. Ta fram designförslag med större precision och presentera dem med imponerande visualiseringar. 

 • Design och dokumentation 
  Placera intelligenta objekt som väggar, dörrar och fönster.  Revit genererar planritningar, våningsplan, sektioner, förteckningar, 3D-vyer och renderingar. 
 • Analys 
  Optimera byggnadsprestandan tidigt i designprocessen.  
 • Visualisering 
  Generera fotorealistiska renderingar. Skapa dokument med utskärningar och 3D-vyer samt stereopanoraman som gör det möjligt att presentera din design i VR. 
 • Samordning mellan flera discipliner 
  Revit är en BIM-baserad plattform som används inom flera discipliner. Tack vare att olika branschexperter såsom ingenjörer och entreprenörer kan dela Revit-modeller, blir det enklare att samordna projekten.  

Utvärdera tanken bakom en konstruktion och dess byggbarhet innan byggnadsarbetet påbörjas. Få bättre förståelse för hur hjälpmedel, metoder och material används under projektets olika faser. 

 • Fatta smartare beslut 
  Återanvänd designmodeller för att underlätta beslut som rör projektering och byggnation tidigt i projektet. Anpassa dina modeller för att förenkla användningen i övriga led. 
 • Koppla ritningar och övrig dokumentation 
  Skapa modeller över stålförband på detaljnivå.  Använd programverktyg som hjälper dig att integrera konstruktions- och byggnadsritningar och därmed minska tiden till tillverkning. 
 • Förbered för tillverkning 
  Använd integrerat innehåll från tillverkningsprodukter för att att förmedla tanken bakom din design i samtliga led.  Skapa modeller som är redo att tillverkas och installeras i byggnadssystem. 
 • Bättre kommunikation 
  Använd Revit-modeller för att samordna information och förbättra effektiviteten från kontor till fält, samt för att förbättra kvalitetssäkringen och kvalitetskontrollen.  Förbättra produktiviteten med mer exakta byggnadsritningar och skisser. 

Använd branschspecifika konstruktionsverktyg till att skapa intelligenta konstruktionsmodeller som kan samordnas med andra byggnadskomponenter. Utvärdera hur väl de överensstämmer med bygg- och säkerhetsbestämmelser. 

 • Betongarmering 
  Skapa 3D-modeller av betongarmeringar i förstklassig BIM-miljö. Skapa detaljerade armeringskonstruktioner och byggnadsritningar med bockningsförteckningar. 
 • Arbetsflöden från design till stål 
  Integrera arbetsflöden för ståldesign och projektering. Definiera detaljerade designförslag på stålförband i Revit-modellen. 
 • Ritningsdokumentation
  Skapa mer exakta och detaljerade ritningar över stål- och betongobjekt.  Modellobjekten är verklighetstrogna presentationer som skapas utifrån informationen i byggnadsdatabasen. 
 • Konstruktionsanalys 
  Utför konstruktionsanalyser och exportera analytiska modeller till programvara för analys och design, samtidigt som du skapar fysiska modeller i Revit.

Skapa byggnadssystem för ventilations-, el- och VVS-projekt med större precision och förbättrad samordning mellan byggnads- och konstruktionskomponenter, samt med samordnad och konsekvent information i intelligenta 3D-modeller som resultat.  

 • Integrerad design 
  Effektivisera konstruktionsprocessen med Revit. Använd en och samma modell till att kommunicera tanken bakom din design innan något byggs. 
 • Analys 
  Utför simuleringar och kollisionskontroll tidigare i designprocessen.  Använd energianalysdata som underlag till tekniska beräkningar. 
 • Dokumentation 
  Rita, modellera och dokumentera byggnadssystem med hjälp av en BIM-modell som innehåller byggnads- och konstruktionskomponenter.  
 • Tillverkning 
  Skapa modeller till ventilations-, el- och VVS-projekt med verktyg som automatiserar framtagningen av tillverkningsmodeller.  Förbered en modell för detaljerad samordning av tillverkning och installation. 

Revit + mycket mer i AEC Collection

Skaffa AEC Collection och få tillgång till Revit, AutoCAD, Navisworks och många andra programverktyg 

Läs mer om AEC Collection

Öka effektiviteten i Revit med Naviate

Att kombinera Naviate med Revit är det mest effektiva sättet för dig som vill kunna arbeta i en komplett BIM-modell.

Läs mer om Naviate för Revit

Kontakta oss för ytterligare information

Martin Burrows

Martin Burrows

Sales, Building & Infrastructure

Relaterade produkter