KOLDIOXIDSMART DESIGN

Målet är att bygga långsiktigt, genom att undvika platser som kräver djup pålning och välja konstruktioner som minskar byggnadens koldioxidanvändning under hela dess livslängd. Planeringsverktyg för tidiga skeden hjälper till att förstå och ge feedback om koldioxidutsläpp relaterade till design och materialval samt ger en möjlighet att optimera planeringen för just er byggplats.  

Senare i projektet är alternativen för att påverka koldioxidavtrycket färre, men ändå finns goda möjligheter när man designar smart. Optimering av byggnadsform, fokus på effektiv energianvändning, användning av koldioxidsnåla och hållbara material samt att designa för modifierbara planlösningar eller demonteringar är exempel på hur det går att designa smartare. 

Vårt erbjudande inkluderar Autodesks programvaror och One Click LCA-teknik, samt kompletterande tjänster som hjälper dig genom hela projektet.

Autodesk Spacemaker

En intuitiv, samarbetsinriktad, molnbaserad AI-programvara som ger arkitekter, stadsplanerare och fastighetsutvecklare möjligheter att utforma högkvalitativa förslag för stadsplanering. 

One Click LCA Carbon Designer 3D

Optimera koldioxidpåverkan innan du börjar rita och spara tid på dina koldioxidberäkningar. Inom bara några minuter får du feedback om platser som genererar mycket koldioxid, möjlighet att hitta besparingar, sätt dina mål samt potential att vinna fler projekt genom att optimera koldioxidpåverkan under hela livscykeln.  

One Click LCA

One Click LCA är en lättanvänd och automatiserad programvara för livscykelanalys som hjälper dig att beräkna och minska miljöpåverkan från dina byggnads-, infrastruktur- och renoveringsprojekt, men även miljöpåverkan i konstruktionsledet samt för de material som används. Det gör det också möjligt för tillverkare att generera och publicera verifierade EPD:er från tredje part. 

TJÄNSTER

Vi erbjuder tjänster som hjälper företag att analysera och fatta välgrundade beslut. 

Dan Wiik

Dan Wiik

Sweden Customer Development Manager
Annika Svensson

Annika Svensson

Sweden Director Marketing & Communication AEC Nordic, Symetri