Projektimplementering

Snabb och effektiv implementering säkerställer avkastning på investeringar

Symetri kan hjälpa er med projektimplementering

Implementering av teknik och processer sker vanligtvis i flera etapper. Det innebär däremot inte att avkastningen låter vänta på sig. Redan i de initiala faserna kan man se omedelbara produktivitetsvinster.

Symetris projektimplementeringstjänst bygger på den agila modellen, med regelbundna projektmöten, en fördefinierad agenda och tydliga mål. Tjänsten är uppdelad i fyra projektfaser.

1. Förberedelse: Workshop för att genomföra en verksamhetsanalys

Verksamhetsanalysen omfattar samtliga affärsprocesser och syftar till att förbättra era arbetsflöden genom att visa på nya designmöjligheter och metoder för datahantering. När ni har deltagit i workshopen får ni ett förslag på en lösning som lyfter fram potentiella förbättringsåtgärder för respektive affärsprocess, ett detaljerat förslag på hur ni går vidare, en tidsram för implementeringsprocessen samt en kostnadsspecifikation.

2. Förstudie för att analysera hur lösningen kan tillgodose just era behov

Tack vare den förstudie vi gör kan vi säkerställa att den föreslagna lösningen är kompatibel med just era behov. Studien resulterar i en projektstrategi och en exakt uppskattning av den arbetsinsats som krävs för att implementera lösningen.

Under studien analyserar vi även ditt företags behov, gör upp en plan för hur ni uppnår dem samt tar fram en lösning som tillgodoser behoven. Slutresultatet blir en kundanpassad strategi samt en exakt specifikation över tidsåtgång och kostnader för framtagning av en färdig lösning. För att kunna erbjuda våra tjänster till fast pris är en förstudie ett måste.

Förstudien omfattar följande huvudsakliga delar:

 • Konceptuell analys
 • Presentation av olika funktioner i lösningen
 • Exempel på genomförbarhetsanalys
 • Analys av befintliga data
 • Uppskattad arbetsinsats
 • En projektstrategi

3. Implementationsfas

Symetri erbjuder lättanvända, fördefinierade lösningar för att kunna säkerställa effektiv och smidig implementering. Implementeringsmetoden bygger på principerna bakom Lean, vilket resulterar i effektivare projekt och kortare ledtider. Det är en kostnadseffektiv, smidig modell som utformats för att säkerställa att våra lösningar ska kunna implementeras så snabbt och enkelt som möjligt. Större projekt genomförs ofta i två eller flera faser för att säkerställa snabbast tänkbara avkastning på gjord investering.

Vår strategi består av följande steg:

 • Konfiguration av lösningen efter ditt företags behov
 • Integration med berörda system för att garantera enhetlig registrering av information
 • Förberedelse av slutanvändarmaterial
 • Test av integration och användaracceptans
 • Utbildning av slutanvändare
 • Migrering av data
 • Leverans av färdig lösning och Live-support vid implementering
 • Insamling och dokumentation av gjorda erfarenheter
 • Överlämning till supportteam
 • Projektet avslutas

4. Systemintegration

Symetris lösningar integreras vanligtvis i kundernas befintliga IT-miljö. De flesta integrationer görs med ERP-system.

För SOVELIA®, CQFlexMon och CQi kan vi erbjuda integration med följande CAD-system: Autodesks produkter, SolidWorks, Creo, ePlan och E3 Systems. Naturligtvis kan alla våra lösningar enkelt integreras med samtliga Microsoft Office-program.

Kontakt

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Sales, Product Design & Lifecycle

Lämna oss ett meddelande

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.