Övriga tredjepartsprodukter

Utöver Autodesk-produkter säljer vi även produkter från Bluebeam, Eagle Point, Altair, Sitebase med flera.

Övriga tredjepartsprodukter

Symetri erbjuder en bred produktportfölj för dig som arbetar inom bygg- och infrastruktur samt med produktdesign och tillverkande industri. Utöver produkter från Autodesk förmedlar vi även produkter från Bluebeam, Altair, Sitebase med flera.

Utvalda produkter

Bluebeam Revu

Öka effektiviteten och förbättra samarbetet i design- och byggprojekt med Bluebeam. Bluebeams programvara för byggbranschen ger team flexibilitet att samarbeta var som helst med design, byggande och överlämning.

Pinnacle Series

Kompetensutveckling i er takt med Pinnacle Series från Eagle Point. Effektiva verktyg för ökad kunskapsnivå. Pinnacle Series är en digital informations- och kunskapsplattform för bland andra arkitekter, ingenjörer, konstruktörer och leverantörer.

Altair SimSolid

I Altair® SimSolid® elimineras såväl förberedelser för geometri som för meshing: vilket är de två mest tids- och expertiskrävande momenten liksom där det lättast kan bli fel i en konventionell struktursimulering. Dessutom kan flera design- och konstruktionsscenarier snabbt och enkelt simuleras under verkliga förhållanden. CAD-modeller i alla vanligt förekommande format kan användas.

Sitebase

SiteBase® effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt – från förprojekt till driftsättning och vidare till underhållsarbetet. SiteBase är fullt konfigurerbart och kan lätt integreras med existerande system. I princip all information om en fabrik eller anläggning kan hämtas direkt i mobilen eller surfplattan. I SiteBase kan man även generera ritningar och integrera mot 3D-modeller, hantera dokument, regelverk och specifikationer, importera och exportera till Excel och andra externa program.

Relaterade produkter