Pinnacle Series

Pinnacle Series

Kompetensutveckling i er takt med Pinnacle Series.

Effektiva verktyg för ökad kunskapsnivå

Pinnacle Series är en digital informations- och kunskapsplattform för bland andra arkitekter, ingenjörer, konstruktörer och leverantörer. Med Pinnacle Series kan företag kombinera individuell kompetensutveckling, säkerställa att de anställda bibehåller den kunskap de får via exempelvis kurser, samt säkra att kunskapen stannar inom företaget även när anställda väljer att lämna organisationen. Med Pinnacle Series går det dessutom att skapa en företagsanpassad informationsbas, som kan användas som ett komplett intranät.

Plattformen innehåller ett flertal olika videos, dokument och förslag på utbildningsvägar som grund. Som företag går det sedan att lägga till företagsanpassade moduler, t.ex. riktlinjer, metoder och processer som gäller hos just er. Genom att användare på ett enkelt sätt har tillgång till användarguider, tips och råd möjliggörs effektivare användning av den teknik och programvaror ni använder. Andra fördelar med plattformen och Pinnacle Series:

  • Med Autodesk-plugin kan du använda Pinnacle direkt i bland annat Revit, Civil 3D och AutoCAD. Detta möjliggör att användaren direkt kan söka efter svar på de frågor som dyker upp i respektive program.
  • Plattformen möjliggör utveckling av till exempel företagsspecifika utbildningsinsatser, onboarding, FAQ och presentationer. Plattformen går att använda för alla företagsgemensamma processer.
  • Pinnacle Series fungerar som ett komplement till Symetris kurser och ger er en möjlighet att säkra den kompetens som just ni behöver. Ibland kan det finnas behov av en utbildningsinsats på väldigt kort varsel och då är Pinnacle Series en bra lösning.

KnowledgeSmart

Pinnacle Series erbjuder även tillgång till KnowledgeSmart, en personlig utvecklingsplan utifrån analys och bedömning av användarnas enskilda kunskaper och färdigheter. Med rätt utbildningsvägar kan ni guida användarna genom processen och hjälpa dem att förbättra sina kunskaper, via interaktivt skriftligt material, videoutbildningar, traditionella utbildningar och frågestunder.

Pinnacle Series vs Pinnacle Lite?

Pinnacle Series är utvecklat av Eagle Point som också erbjuder tjänsten Pinnacle Lite. Pinnacle Lite är en förenklad plattform som enbart innehåller fördefinierat innehåll. Det är en lösning för små och medelstora företag som har ett mindre behov av att göra specialanpassningar av plattformen. I Pinnacle Lite kommer du åt kompletta uppsättningar av utbildningsmaterial för Autodesks produkter samt andra BIM-lösningar. 

Varför använda Pinnacle Series?

Kontinuerlig och anpassad kompetensutveckling...

...med utbildningsalternativ oavsett tidigare kunskapsnivå.

Tillvarata de anställdas kompetens...

...och låt dem utbyta erfarenheter med varandra.
 

Ökad produktivitet...

...tack vare att medarbetarna kan få svar på sina frågor snabbt och enkelt och på en och samma plattform. 
...tack vare att ni snabbare kommer i gång med nya programvaror och uppdateringar.


Symetri e-learning

Önskar du utbildningsmaterial på svenska så kan du köpa till Symetris specialframtagna e-learning för Bluebeam

Kontakt

Relaterade produkter


Produkt

KnowledgeSmart

Maximerar avkastningen på dina investeringar genom att förbättra effektiviteten på många områden. Hjälper dig och teamet att leverera projekt i tid och inom budget med överlägsen effektivitet. 

Läs mer