CQFlexMon

CQFlexMon

Monitorera, hantera och analysera företagets användning och behov av programvarulicenser.

Få full kontroll och översikt över alla programvarulicenser och nyttjandegrad på ett enkelt sätt med CQFlexMon.

Symetris lösning CQFlexMon hjälper dig att få kontroll över licenskostnader och framtida behov, genom rapporter baserade på användningsstatistik utifrån antal timmar som en användare eller avdelning har nyttjat en viss typ av licens eller applikation och genom en översikt i realtid eller för en specifik tidsperiod.

Optimera licenshanteringen och licenskostnader genom att säkerställa att rätt användare alltid har tillgång till rätt typ av licens liksom säkerställ korrekt intern debitering baserat på faktisk användning.

CQFlexMon omfattar flera moduler som kan aktiveras eller avaktiveras oberoende av varandra, helt utifrån ditt företags specifika behov och önskemål.

Idag monitorerar CQFlexMon fler än 500 olika licensservrar världen över, vilket innebär att det hämtas information från mer än 100 000 datorer.

Vilken information kan du få ut från CQFlexMon?

 • Användarnamn, visningsnamn, datorns namn
 • Vilken licensserver som används
 • Företag och avdelningstillhörighet
 • Applikation/er som används/Licensnamn
 • Användning/Antal timmar/Förbrukning av Token
 • Information om utlåning
 • Rättvis intern kostnadsdebitering/kostnadfördelning
 • Användartoppar per applikation/licens
 • Installerad Autodesk-programvara/Serienummer/Licenstyp/ Licensserver.

Fördelar

Enkelt att få översikt

...över företagets tillgängliga programvarulicenser.

Nyttjandegrad

...för alla licenser (realtid, lägst, högst och genomsnittlig) för vilken period som helst.

Statistik

...för hur länge en enskild användare, grupp eller avdelning har använt en licens oavsett tidsperiod.

Hanterar olika licenstyper

...olika licenstyper såsom nätverkslicenser, namngivna användare liksom Flex-tokens.

Enkelt att underhålla användardata

...genom synkronisering med Active Directory.

Strukturerad SQL-databas

...med oändlig källa till användardata.

CQFlexMon-moduler

Monitorerar licenser per produkt (i realtid och historiskt). Visar licenser som används under en specifik period, maximalt nyttjade licenser, utlånade licenser och genomsnittlig nyttjandegrad för de licenser som används.

 • Översikt över antal tillgängliga licenser
 • Färgkodning ger överskådlig sammanställning över nyttjandegrad
 • Hanterar all programvara som använder FlexNet / DSLS / LUM / RLM licensmotor.
 • Monitorerar obegränsat antal licensservrar.
 • Beräknar den faktiska nyttjandegraden för alla befintliga programvarulicenser
 • Statistik för hur många timmar en viss användare, enhet, avdelning eller projekt har använt en viss typ av licens.

Tillhandahåller underlag för en korrekt interndebitering baserad på faktisk licensanvändning för en enskild användare, enhet, avdelning eller ett projekt för en vald tidsperiod utifrån användningstid per timme.

 • Skapa rapporter som underlag för fakturering utifrån faktisk användning
 • Beräkna kostnader utifrån namngivna licenser eller förbrukning av Token
 • Stöd för licensutlåning.

Monitorerar användning av vilken applikation som helst som körs på en lokal dator;

 • Oberoende om applikationen är licensierad eller ej
 • Få information om vilken användare som använder vilken applikation, antal timmar och användarbeteende
 • Få förståelse för vilken eller vilka/applikationer som används i en collection/programsvit/programpaket.

Med modulen för programövervakning är det möjligt att övervaka den faktiska användningen av all programvara som är installerad på företagets datorer, från leverantörer som t.ex. Autodesk, Dassault, PTC, Kymdata, Vertex, Siemens, etc. Samtidigt kan modulen verifiera att installerad programvara uppfyller licensvillkoren.

Få full kontroll över företagets
utnyttjande av Autodesks namngivna användarlicenser, effektivisera administrationen av Single User Subscription och/eller Flex Token.

 • Översikt över användare och deras tilldelade licenser
 • Detaljerad information om användarnamn,
  användning, antal timmar per dag och information från Active Directory (t.ex. land,
  avdelning)
 • Användning och förbrukning av Token per användare och produkt
 • Hitta användare som har slutat på företaget men fortfarande har en licens tilldelad sig
 • Hitta användare inom Flex som förbrukar höga volymer av Tokens
 • Hitta inaktiva användare inom Single-User Subscription
 • Hitta användare som har dubbla licenser.

Monitorerar installerad Autodesk-programvara på lokala datorer och tillhandahåller information om vilken produkt som är installerad, serienummer, deployment och status gällande compliance.

 • Hjälper dig att identifiera inkorrekt installerad
 • Autodesk-programvara
 • Färgkodat användargränssnitt för tydlig överblick
 • Visar Autodesk programvara/ serienummer/deploymenttyp/ pekare för licensserver

ROI – faktor 3, uppskattningsvis en tredjedel av tiden och kostnaden

Svensk Kärnbränslehantering (SKB) arbetar med ett av Sveriges största och viktigaste miljöskyddsprojekt. Deras uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken på ett säkert sätt.

Läs mer

CQi möjliggjorde blixtsnabb uppgradering av CAD-program

NIS Limited är ett ingenjörsföretag som tillhandahåller skräddarsydda och pragmatiska konstruktions- och tillverkningslösningar till en mängd olika kunder på flera olika marknader. Tjänsterna som NIS tillhandahåller omfattar aluminiumsvetsning, anläggning och utrustning för mekanisk hantering, handskbox för kärnkraftsinneslutning, testriggar för forskning och utveckling, maskiner för särskilda ändamål, automatiserade monteringslinjer och -celler, integrering, bearbetning och programmering av robotar samt tillverkning.

Läs mer

Med Symetris CQi-koncept sparar Afry tiotusentals timmar årligen

Vi har haft nöjet att prata med Martin Quist, på AFRY (ÅF och Pöyry). I videon berättar han om de olika typerna av utmaningar som de har klarat och hur de hanterar programvaran som 8 500–9 000 användare världen över har åtkomst till.

Läs mer

Etteplan får bättre översikt över nyttjandegraden och kostnaderna för sina programverktyg med hjälp av CQFlexMon

Har rätt personer tillgång till rätt verktyg och slår kostnadsfördelningen rätt mellan teamen? För ett stort företag kan det vara minst sagt utmanande att hantera flera konstruktionsprogram utan tillgång till ett bra övervakningssystem.

Läs mer

Kontakt

Johan Ljungqvist

Johan Ljungqvist

Sweden Product Design & Lifecycle

Relaterade produkter