Landskapsarkitektur

BIM för landskapsarkitekter

BIM FÖR LANDSKAPSARKITEKTER

Landskapsarkitektur är nära sammankopplad med byggnader och vägar. Designdisciplinerna inom byggindustrin har sedan lång tid arbetat med BIM – och med hjälp av rätt verktyg som Revit, samt processer och metodiker, ser branschen stora fördelar med att även landskapsarkitekter kommer igång med detta arbetssätt.

I dagens stadsutvecklingsprojekt ställs allt högre krav på gröna ytor och hållbarhet. Det är viktigt att hitta lösningar som stör det befintliga landskapet och dess karaktär så lite som möjligt. Dessutom är det önskvärt att skapa sociala och hälsosamma mötesplatser samt intressanta och funktionella stadsytor. Vegetationsområden bör också skydda och öka den biologiska mångfalden i området.

I ett byggprojekt är behovet av god kommunikation och interaktion mellan landskapsarkitektur och övriga byggnadsdiscipliner mycket viktigt, och detta görs bäst när alla talar samma språk.

Målet är ett sömlöst informationsutbyte mellan discipliner i realtid – och detta är fullt möjligt!

REVIT GÖR DET LÄTTARE ATT INTERAGERA

I dagens stadsutvecklingsprojekt ökar kraven på grönområden och behovet av god samverkan mellan bygg, väg, vatten och landskapsarkitektur blir allt viktigare.

Revit är ett BIM-verktyg som används av många arkitekter och konsultingenjörer med möjlighet att samarbeta digitalt i realtid i molnet.

Revit med Naviate Site & Landscaping ger landskapsarkitekten verktygslådan för fullständig BIM-design och interaktion med byggnadsdisciplinerna i 3D.

KURS I REVIT LANDSKAP MED NAVIATE SITE & LANDSCAPING

Vill du få en bättre förståelse för hur man startar ett landskapsprojekt i Revit?

Vi har en 4 dagars grundkurs speciellt anpassad för landskapsarkitekter. Välj om du vill gå i kurslokal eller online.

FÖRENKLA PLANERING, DESIGN, UTFÖRANDE OCH FDU

En BIM-modell är mycket användbar för entreprenören. Det är betydligt lättare att förstå utformningen och att planera byggprocessen med modellen som komplement till ritningarna. 

När allt finns i BIM-modellen blir det enklare med drift och underhåll av byggnaden. När det gäller den cirkulära ekonomin får du en överblick över produkterna så att de kan repareras och bytas ut. Du får ett bra system för att samla in och ordna material för återanvändning i andra produkter och projekt.

KUNDEREFERANSER

Revit med Naviate Site & Landscaping gör din arbetsdag mycket roligare
Tanya Styrvold
Tanya Styrvold
Landskapsarkitekt, LARK Landskap
Genom god samverkan i Revit löste vi många utmaningar på ritbordet, både mot arkitekterna, ingenjörerna och entreprenören.
Kjersti Tofte
Kjersti Tofte
Landskapsarkitekt, LARK Landskap
Att få in en landskapsarkitekt i modellen är väldigt användbart för oss, gärna så tidigt som möjligt!
Iver Grytting
Iver Grytting
Project Engineer, Vedal Entreprenør AS

PRODUKTER FÖR LANDSKAPSARKITEKTER

 

 

Tor Lundsten

Tor Lundsten

Sales, Building & Infrastructure

Kontakta oss

Bli uppdaterad med de senaste branschnyheterna

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få gratis tips & tricks,
e-böcker, inbjudningar till webbinarier etc.