One Click LCA Carbon Designer 3D

One Click LCA Carbon Designer 3D

Koldioxidoptimera innan du börjar rita. 

Med Carbon Designer 3D sparar du tid på koldioxidkalkyler, får snabb återkoppling om problemområden, hittar möjliga besparingar, formulerar mål och vinner fler projekt genom att optimera koldioxidavtrycket för hela livscykeln på bara några minuter.

Beräkna inbyggd koldioxid med enbart byggnadstyp och storlek. Optimera, jämför och visualisera koldioxidprestandan.

 

Vem riktar det sig till?

 • Fastighetsutvecklare
 • Designers
 • Konsulter
 • Ingenjörer
 • Byggentreprenörer

Visualisera snabbt koldioxidavtrycket från olika designalternativ

Skapa enkelt designalternativ

 

 • Lätt att skapa referensbyggnader och designalternativ. Det enda som behövs är byggnadens storlek och typ.

 • Carbon Designer 3D innehåller lokalt anpassade byggnadsscenarier, stomsystem och standardkonstruktioner som är färdiga att använda.

 • Du kan också välja att använda egna konstruktioner och skapa egna scenarier.

 • Modellgenereringen är uppdelad i enkla steg som leder dig genom processen.

Hitta problemkällor

 

 • På en minut ger dig Carbon Designer 3D återkoppling om ditt projekts koldioxidrelaterade problemkällor.

 • Du kan kartlägga vilka material och byggnadsdelar som har störst effekt.

 • 3D-modellen och koldioxidvyn hjälper dina kunder att förstå var klimatpåverkan kommer ifrån.

 • Du kan även anpassa transparensen för att bättre visualisera deras stommar.

 • Omedelbar överblick över ökningar eller minskningar i procent från din baslinje.

Fördjupning för kraftfull jämförande analys

 

 • Med Carbon Designer 3D kan du skapa ett obegränsat antal utformningar och jämföra upp till fyra modeller åt gången. 

 • Du kan fördjupa dig i varje utformning och jämföra effekterna av olika strukturella system, byggmetoder, konstruktioner, produkter med mera, visuellt och på några minuter. 

 • Variera analysens omfattning och välj att exkludera eller inkludera egenskaper som t ex fundament, system eller beklädnad.

 • Tillgång både till tillverkarens data och egna privata data i analyser.

Kontakta oss för en demo

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort.

Dan Wiik

Dan Wiik

Sweden Customer Development Manager
Annika Svensson

Annika Svensson

Sweden Director Marketing & Communication AEC Nordic, Symetri

Relaterade produkter