Autodesk Construction Cloud

Koppla samman arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje steg i byggprocessen, för minskad risk och ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Ett bättre sätt att bygga, tillsammans

Plattformen Autodesk Construction Cloud (ACC) sätter samman en rad programlösningar för byggnadskonstruktion. Lösningen täcker alla faser från design, planering och byggfas till drift. Med ACC kopplar ni samman arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje steg så att era risker minskar och kvaliteten, effektiviteten och lönsamheten ökar.  Vi på Symetri hjälper er att anpassa Autodesk Construction Cloud efter era specifika behov och förutsättningar.

Programvaror i Autodesk Construction Cloud

Autodesk Docs

Central lösning för dokument- och ärendehantering som används under hela projektets livscykel och kopplar samman alla projektteam. Autodesk Docs är en basmodul som ingår i de övriga programvarorna i Autodesk Construction Cloud.

Autodesk BIM Collaborate

Kopplar samman beslutsfattare, projektledare och projekteringsgrupper för att hantera designgranskningar och automatisera modellkoordinering. 

Autodesk Takeoff

Utför exakta 2D-mängdningar och genererar automatiserade kvantiteter från 3D-modeller i en enda online-lösning. 

Autodesk Build

Programvara med omfattande stöd för projektledning, byggnation och uppföljning på arbetsplatsen. 

Relaterade produkter