Sovelia Plant

Sovelia Plant

Öka effektiviteten med Sovelia Plant.

Sovelia Plant (tidigare Naviate Plant 3D) består av lokala nordiska symbol- och rörstandarder, adderande funktionalitet samt grundläggande konfigurering. Målsättningen med produkten är att frigöra tid för dig som konstruktör till själva konstruktionsarbetet.

Sovelia Plant är en add-on till AutoCAD Plant 3D och som förenklar framtagningen av den dokumentation du behöver. Allt är skapat för att fungera som ett integrerat arbetsflöde genom hela design- och produktionsprocessen.

 

Förenkla utformningen av rörsystem och minska risken för manuella fel

Sovelia Plant bygger på internationella och lokala nordiska standarder, vilket innebär att du som användare kan arbeta effektivare med minskad risk för fel. I Sovelia Plant ingår funktionalitet för att underlätta rördesignen. Dessutom finns utökat stöd för designdata för att uppfylla gällande lagkrav, såsom tryckkärlsdirektivet, och för att i förlängningen kunna generera kompletta isometrier.

Förbättra och förenkla konstruktionen av rör, slangar och kablar

Sovelia Plant består av lokala nordiska symbol- och rörstandarder, adderande funktionalitet samt grundläggande konfigurering. Målsättningen med produkten är att frigöra tid för dig som konstruktör till själva konstruktionsarbetet.

Sovelia Plant är en add-on till AutoCAD Plant 3D som förenklar framtagningen av den dokumentation du behöver. Allt är skapat för att fungera som ett integrerat arbetsflöde genom hela design- och produktionsprocessen.

Förenkla utformningen av rörsystem och minskar risken för manuella fel

Sovelia Plant bygger på internationella och lokala nordiska standarder, vilket innebär att du som användare kan arbeta effektivare med minskad risk för fel. I Sovelia Plant ingår funktionalitet för att underlätta rördesignen. Dessutom finns utökat stöd för designdata för att uppfylla gällande lagkrav, såsom tryckkärlsdirektivet, och för att i förlängningen kunna generera kompletta isometrier.

Funktioner och innehåll Sovelia Plant

3D Modelling tools

Cable trays module
Modul för modellering av kabelstegar.

Mate & Rotate
Flyttar, roterar och kopplar ihop rörledningar med några få knapptryck.

Snap to Object
Skapar upp snap-punkter på Plant 3D-objekt.

Connect Objects
Gruppering av 3D-objekt

Axelerator
Bibliotek av ventiler, komplett med metadata.

Change Valve Actuator Iso symbol
Välj vilken symbol för donet som skall visas på isometrin.

Edit Parametric dimensions
Editera måtten på Plant 3D komponenter

Assign line tag
Editera tagnummer på rörledningar

P&ID tools

Assemblies
Gruppera komponenter och tilldela dem samma egenskaper. Tidsbesparande funktion om man exempelvis arbetar med moduler eller rum.

Coordinates
Hitta lätt var på ett schema en komponent är placerad genom att använda ritningskoordinater

Check Nozzles
Ser till att stutsar har samma dimension som den anslutande ledningen.

Symbol Palette
Bläddra bland alla symboler.

P&ID list
Skapa apparat eller ventillistor på ett flödesschema.

Update lineannotations
Ser till att ledningsannoteringen stämmer med egenskaperna för segmentet där ledningen är placerad. Exempelvis så kan en annotering visa fel dimension efter man satt in en kona, då annoteringen inte automatiskt väljer närmaste segment.

Drawing tools

Ortho annotations
Anpassade annoteringar för orthoritningar där komponenters egenskaper visas. Funktion för att visa elevationer (höjder) på alla typer av objekt. Perfekt då man vill sätt ut elevationer på byggnadsdelar.

Ortho views updater
Att uppdatera alla viewports i alla orthoritningar i ett projekt kan vara en tidsödande process. Med NaviatesOrtho viewsupdater kan uppdateringarna av alla viewports batchkörasoch på så vis sparamycket tid.

Isomerge
Isomerge slår samman en flerbladig isometri till en ritning (dwg) där varje blad ligger på en separat layoutflik. Underlättar hanteringen av isometrierna, speciellt vid granskning då det är mycket lättare att bläddra mellan de olika bladen i en isometri, och är nästan ett måste om isometrierna skall hanteras i ett dokumenthanteringssystem.

Property managing tools

Property Manager
Anpassningsbar dialogruta för komponentegenskaper. Sortera egenskaperna i den ordning du vill ha dem och dela upp dem på separata flikar beroende på typ av egenskaper.

Revision History
Spara revisonshistoriken på alla komponentegenskaper i P&ID.

Calculations
Mycket praktisk funktion för att bearbeta data i en modell eller i ett schema. Skapa nya fält som bygger på informationen i andra fält. Beräkna egenskaper så som innerdiameter eller volym på en komponent. Styr visningen av en egenskap beroende på olika villkor.

Plant Link
Hämta egenskaper från en extern databas, eller styr visningen av linjer och symboler i P&ID beroende på objektets egenskaper. Med Plant Link ser vi även till att design data på ledningar synkroniseras mellan P&ID och Plant 3D. Detta säkerställer att vi har samma designdata på schemat, i modellen och på isometrin.

General tools

Workspace Switching
Beroende på typ av ritning så behöver man olika Workspace och/eller Palettgrupper. Med funktioneni Naviate slipper du fundera på om det är Workspaceeller Palettgrupp du skall byta. Man kan även få automatisk byte av Workspace när man öppnar en ritning.

Draft Settings
Beroende på typ av ritning eller typ av uppgift man skall utföra behöver man olika object snap och andra ritinställningar. Vi har skapat fyra knappar för fyra vanliga uppgifter. Schemaritning, rördragning, 2D-ritning och 3D-modellering. Det är även möjligt att spara dina egna inställningar.

Search and open drawings
Sök efter en ritningSearch tagSök efter i vilken ritning en komponent finns.

Model Export
Exportera 3D-modeller som rena AutoCAD-filer. Bestäm vad som skall göras med externa referenser.

Drawing Format
Byt ritram eller rithuvudeller lägga in en kunds logotype

Rörklasser

SSG
Alla SSG:s rörklasser (se tabell* nedan samt fliken "SSG Rörklasser")

PSK
De flesta av PSK:s rörklasser

Plaströr
Rörklasser för PE, PVC och GAP

Hygieniska rör
Rörklass enligt SMS


*SSG:s rörklasser

SSG Rörklasser Naviate Plant 3D

Övriga komponenter

Gängrördelar
Rostfria, smidda och aducerade gängrördelar

SSG rörstöd
De flesta av SSGs rörstöd.

Cable Tray
Modul för att rita kabelstegar och kabelkorgar

Rapporter

3D
Rapporter för rörmaterial, isolering, stål, ledningsvolym m.m.

P&ID
Rörledningslistor, ventillistor apparatlistor m.m.

Administration tools

Project Manager
Innehåller en enkel dokumenthantering och ger access till Project Properties utan att kicka ut alla andra ur projektet, och möjlighet att skapa egna ritningskategorier så som ”PFDs”. Innehåller också funktionalitet för automatisk generering av filnamn.

Rename/Copy Projects
Skapa nya projekt från ett mallprojekt och tar med nödvändiga filer.

Import/Export
Exportera och importera delar av ett projekts konfiguration. Exempelvis vallistor.

Automatic Purge Cache
Ser till att Purge Cache körs vid start av Plant 3D.

Settings File Checker
Kontrollerar att Naviates inställningsfiler finns i projektet. Om projekt har skapats på fel sätt kan dessa saknas. Ger användaren möjlighet att ange ett mallprojekt att kopiera ifrån.

Uppdatering av egenskaper
Funktioner för att uppdatera tag-nummer, länkar, ”calculations” och arv.

SSG rörklasser

SSG-standarderna är ett hjälpmedel för att följa lagar och säkerhetsföreskrifter. De underlättar även arbetet genom att rörsystemets komponenter redan är beräknade och godkända, vilket ger stora tidsbesparingar i projektarbetet.

Standarderna har genomgått en totalrenovering där en stor del har handlat om uppdateringarav hänvisningar till dennyautgåvan avEU-direktivet för trycksatta anordningar, PED. En mängd standarder har också slagits samman baserat på faktorerna dimension, material och svetsfaktor. Detta har gjort att antalet standarder har minskat från 50 till 21, vilket gör det enklare att använda sig av dem.

I april 2020 släppte SSG nya varianter av sina PED-rörklasser. Förutom allmänna justeringar så har antalet rörklasser nästan fördubblats dånya varianter av de rostfria rörklasserna med styrkefaktor 1.0 har tillkommit samt en kolstålsrörklass för PN40 har lagts till.

Några av förändringarna

  • Numreringen av SSG-standarderna har ändrats. Tidigare hade varje rörklass en egen standard. Nu tillhör alla rörklasser med samma material, dimensionsstandard och styrkefaktor samma standard.
  • Rörklasser med styrkefaktor 1.0 bygger på endast harmoniseradeI SO standarder, där meduppfylls kraven i direktivet för tryckbärande anordningar, PED 2014/68/EU, utan tilläggskrav.
  • Kolstålsrörklassen bygger nu på EN i stället för på DIN
  • Dimensioner upp till DN1000 i kolstålsrörklassen
  • Ny PN40 kolstålsrörklass
  • Alla komponenter är omräknade och dimensioner är justerade.
  • Färre SSG specialvarianter utav komponenter, de flesta har nu EN-dimensioner.
  • I de rostfria EN-rörklasserna ärnu konornaslängd enligt EN 10253-3/4, tabellA6, ((D-d)x3). Tidigare längd enligt ISO5251finns kvar som alternativ.

Fördelar

Ökad produktivitet

... med effektiviserad och smidigare rör-, slang- och kabelkonstruktion.

Användarvänlig

... Sovelia Plant är lätt att använda.

Flexibla modifieringar

... när konstruktionsändringar behövs.

Mindre manuellt arbete

... med automatiserade konstruktionsprocesser.

Färre konstruktionsfel

... genom kvalitetskontroll och standarder.

Naviate Plant 3D innehåller byggstenar som anpassar Autodesks produkter för anläggningskonstruktion till nordiska standarder och krav. Dessutom får du tillgång till extrafunktioner som hjälper dig att öka produktiviteten.
Oscar Jacobsson, chef vid avdelningen för anläggningskonstruktion på Eurocon

Kontakta oss!

Emad Zorevand

Emad Zorevand

Sweden Key Account Manager, Plant Solutions
Tobias Wesslau

Tobias Wesslau

Sweden Key Account Manager, Product Design & Lifecycle

Vill du ha ytterligare information?

Fyll i dina kontaktuppgifter, så återkommer en av våra säljare till dig.

Tack för att du kontaktar oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Relaterade produkter