Sovelia Core

Sovelia Core

Förbättra informationskvaliteten och integrera produktinformation för att göra informationen mer lättillgänglig.

Introduktion till Sovelia Core för PLM

Fördelarna med Sovelia Core för PLM

Minskar risken för onödiga kostnader och förseningar

Minskar risken för onödiga kostnader och förseningar

... och gör det möjligt att nå ut på marknaden snabbare.

Undviker fel

Undviker fel

... orsakade av felaktig produktinformation

Effektivt samarbete

Effektivt samarbete

... mellan projektteam och affärssystem.

Effektiva arbetsflöden i hela verksamheten

Effektiva arbetsflöden i hela verksamheten

... och integrationer efter behov: affärssystem, CRM, framtagning av anbud, Outlook.

Sovelia banar väg för LEAN strategi till PLM

Sovelia Core (tidigare Sovelia PLM) hjälper företag att skapa hållbara och effektiva affärsprocesser i samtliga led av produktens livscykel, från koncept till bortskaffande och återvinning av produkten. Sovelia Core är enkel att konfigurera och ger användaren tillgång till funktioner som underlättar hanteringen och tillgången till produktdata under hela produktens livscykel. Symetris PLM-lösning innehåller förkonfigurerade verktyg och processer som är beprövade i branschen.

Sovelia Core har ett integrerat administrationsgränssnitt, med alla funktioner som krävs för att kunna finjustera konfigurationer efter dina behov. Dessutom kan du enkelt ställa in systemparametrar, utan några som helst förkunskaper i programmering. Användargränssnittet bygger på branschstandard och är därför användarvänligt, vilket innebär att du enkelt gör de anpassningar du önskar och snabbt kan komma igång med arbetet.

Läs om hur våra kunder använder Sovelia Core.

Sovelia Core mallar för PLM

Sovelia Core bygger på mallar som är resultatet av nästan 30 års erfarenhet inom PDM- och PLM-implementeringar i olika företag och branscher. Mallarna har stöd för bästa praxis i branschen, samtidigt som de kan anpassas efter din verksamhets specifika behov.

Production view

Production view

Gör det möjligt att upprätta produktstrukturer i enlighet med företagsspecifik produktionsverksamhet. Istället för att överföra materialförteckningar till affärssystemet kan man istället skicka över produktstrukturer. På så sätt blir det enklare för projekteringsteamet att skapa och upprätthålla produktstrukturer i PLM-systemet. Dessutom kan eventuella ändringar i elektroniska materialförteckningar enkelt uppdateras i affärssystemet.

Extranet / Supplier Collaboration

Extranet / Supplier Collaboration

Det är ett säkert sätt att samarbeta och dela information med externa parter. Det gör det dessutom enkelt att dela all relevant produktinformation med bland annat leverantörer, där den delade informationen exempelvis kan vara det översta objektet i en outsourcad sammanställning eller ett enda objekt. Processen kan automatiseras ytterligare om den länkas till inköpsorderprocessen i affärssystemet.

Project Data Management

Project Data Management

Effektivisera datahanteringen i dina projekt och gör det enklare att följa projektens utveckling. Det finns mallar för projektstrukturer, elektronisk granskning och godkännandeprocesser. I projektmallen är det möjligt att dela upp projektet i faser, uppgifter, portar (milstolpar) och objekt. Med hjälp av dessa kontrollpunkter kan du följa projektets utveckling, beroende på om projektdokumentationen är klar.

Item and BOM Management

Item and BOM Management

Omfattar objekt, strukturer, dokument och annan produktrelaterad information. Mallfunktionerna kan integreras i flera olika CAD-system på marknaden.

 Engineering Change Management (ECM)

Engineering Change Management (ECM)

Utnyttjar fördelarna med elektronisk ändringshantering och säkerställer att samtliga projektmedlemmar arbetar med korrekta produktdata.

Engineering Change Request (ECR)

Engineering Change Request (ECR)

Gör det enkelt att dokumentera alla begäranden om ändringar i produktdefinitionen.

 Engineering Change Order (ECO)

Engineering Change Order (ECO)

Konfigurera med syftet att stödja de specifika uppgifter som gör det möjligt att på ett kontrollerat sätt fördela arbetet mellan enskilda medarbetare eller team. ECO-processen kan kontrollera komponentstatus i affärssystem.

Sales Configurator

Sales Configurator

Ger användarna stora konkurrensfördelar genom att minska ledtiderna, automatisera arbetskedjan från offert till tillverkning, öka effektiviteten, minska risken för fel till följd av den mänskliga faktorn och öka kundnöjdheten.

 Installed Base Management

Installed Base Management

Hantera enskilda produktstrukturer för enheter som kommer att eller redan har levererats. Strukturen för den levererade enheten kan kategoriseras enligt servicekrav och omfattar även reservdelar och underhåll.

Integration

Integration

Sovelia Integrator-mallen gör att du kan skicka och ta emot produktinformation direkt till ERP-system lokalt eller i molnet. Dessutom kan du publicera dokument till en annan lagringsyta/server. Man kan också via andra applikationer för hantering av data (t.ex. SharePoint), ta emot data från andra ERP-system och få presenterat informationen i realtid på utvalda molnplattformar.

  • Lidan
  • Altus
  • Scandinova
  • Transtech
  • Cargotec
  • NewIcon
  • Valmet
  • Visedo
  • Normet
  • Brush
"Tack vare Lean PLM har vi kunnat leverera större volymer, samtidigt som användarnas effektivitet har ökat med i genomsnitt 20 %."

Per Benkowski, CTO, Scandinova Systems AB, Sverige

Som Sovelia-kund har du tillgång till Sovelia Knowledge Base. Där får du tillgång till mer teknisk information om våra olika Sovelia-lösningar såväl som de senaste uppdateringarna i versionerna.

Klicka här för att logga in på Sovelia Knowledge Base.

Kundreferenser

Dekati använder Sovelia PLM för ett smidigt och effektivt informationsflöde från design till tillverkning

Dekati Ltd. har under närmare 30 år framgångsrikt designat och tillverkat mätutrustning av hög kvalitet för mätning av fina partiklar. Dekati®-produkterna utvecklas och tillverkas i Finland i enlighet med ISO 9001 och har en garanti på upp till fem år. Tack vare Dekatis egen patentskyddade teknologi och internationella varumärken har företagets instrument och sensorer en global närvaro, med representation i närmare 40 länder och en kundbas med tusentals kunder världen över. Nyckeln till Dekatis framgång är produkternas mycket höga kvalitet, hållbarhet och funktioner för en mängd olika mätsituationer. För att skapa högkvalitativa produkter krävs smidigt samarbete mellan design och tillverkning, vilket Dekati säkerställer genom att alla kommer åt aktuell information när de behöver den. Detta är möjligt tack vare effektiv samordning i Sovelia PLM.

Läs mer

Sovelia PLM tar Planet Platforms digitalisering till nya höjder

Om Planet Platforms

Planet Platforms ligger i framkant inom tillverkningssektorn för fallskydd och utrustning för säker ombordstigning s.k. Safe Access Equipment. De är innovatörer inom skräddarsydd modulbaserad utrustning för säker åtkomst. Företaget bistår bland annat med lösningar för arbete på hög höjd och på platser som ofta är kopplade till någon form av risk. Planet Platforms har över 40 års erfarenhet av utrustning för arbete på höga höjder och hjälper företag som BAE Systems, Rolls-Royce och Bristow Group.

Läs mer

Så har Sovelia PLM hjälpt Rustfrie Bergh att digitalisera sina arbetsprocesser – genom hela produktens livscykel

Med hjälp av Sovelia PLM och kopplingar mot ERP-system och med planer på att även införa en säljkonfigurator tar Rustfrie Bergh AS sikte mot “Industri 4.0”.

Läs mer

Sovelia PLM kärnan i Hermann's projektleveranser

På Hermann’s är Sovelia Core (tidigare Sovelia PLM) kärnan i all datahantering kring företagets produkter och projekt, vilket möjliggör högklassiga leveranser och hjälper företaget att hålla deadlines även i projekt med många, löpande ändringar genom hela projektets livscykel.

Läs mer

Visedo Oy investerar i Sovelia PLM för att säkerställa effektiv datahantering och hög kvalitet

Med Sovelia PLM säkerställer Visedo att man kan hantera produktinformation på ett effektivt sätt och att tillhörande dokumentation håller hög kvalitet. Dessutom får man tillgång till en framtidssäkrad PLM-lösning i en bransch som präglas av snabb tillväxt.

Läs mer

Sovelia används av Valmet på global nivå

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av tjänster och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin.
Läs mer

Transtech håller produktionen i rullning med hjälp av lösningar från Symetri

Att kunna hantera information på ett effektivt sätt är helt avgörande vid avancerade tillverkningsprocesser. Transtech använder Autodesk Inventor som konstruktionsverktyg och har även implementerat Sovelia och Autodesk Vault för att förenkla hanteringen av produktinformation.

Läs mer

ScandiNova investerar i Sovelia Core för fortsatt tillväxt

ScandiNova är ett snabbt växande företag. Deras patenterade lösning för pulsgeneratorer har en nyckelfunktion inom röntgen, cancerbehandling och partikelacceleratorer, vilket gör det till en efterfrågad produkt på marknaden.

Läs mer

Kontakt

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Sales, Product Design & Lifecycle

Vill du ha ytterligare information?

Skicka in dina kontaktuppgifter, så återkommer en av våra säljare till dig.

Tack för att du kontaktar oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Relaterade produkter