Autodesk Inventor 2019 Update

Autodesk Inventor 2019 Update

Autodesk have just released an update for Autodesk Inventor 2019.

The Update includes new capabilities and/or bug fixes that improve the 2019 release and also What's new in Autodesk Inventor.

Details of the updates fixes can be found here.

What's new for the update can be found here.

If you require any assistance with updating your software then please contact us.

Blogg

Stora vinster med digital granskning

18 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer
Blogg

BIM är vägen framåt för elkonsulter

19 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information.

Läs mer