Utbildningsdagar tillsammans med Symetri

BIM-dagar på FOJAB

Under två halvdagar fick FOJABs anställda i Malmö möjligheten att delta i de arrangerade BIM-dagarna, ett samarbete FOJAB hade ihop med Symetri.

BIM-dagar på FOJAB

Till de två BIM-dagarna var alla FOJABs handläggare inbjudna. Även de behöver få praktisk övning i 3D-modellering, vilket de annars inte får dagligdags eftersom de sitter i samtal, möten med kund och projektleder.

­– Vi har haft som ambition att ha en viss digital grundkompetens inom bolaget, vilket vi garanterar genom att alla som börjar hos oss går en fyradagarskurs. Men nu ville vi göra en annan satsning, med möjlighet att få både få kunskap om nya ämnen och att få handfasta tips direkt, berättar Mårten Fridberg, BIM-ansvarig på FOJAB.

Värdet av kompetensförsörjning

Konceptet ”lunch till lunch” är ett återkommande koncept på FOJABs kontor. Upplägget innebär att utbildningen är uppdelad på två dagar, en eftermiddag som startar med gemensam lunchföreläsning och sen förmiddagen därpå fram till lunch. Att ha återkommande tillfällen där de delar erfarenheter och får möjlighet till kompetensutveckling är en viktig del av kontorskulturen, inte minst för att upprätthålla god kvalitet i projekt och vara en attraktiv arbetsgivare.

­– Arkitekterna som söker sig till oss gör det eftersom de ser kvaliteten på våra projekt, berättar Elin Bredberg, HR-chef på FOJAB. Att vi har så fina projekt är förstås ett resultat av att vi har kompetent personal och våra utbildningstillfällen blir en del att fortsätta hålla och höja nivån.

Vikten att hålla sig ajour med branschens digitala omställning blir mer och mer tydlig, i synnerhet kommer krav både från beställare och nya standarder på BIM-leveranser allt oftare.

­– Det handlar såklart om att hitta tid och prioritera, tid för utbildning kontra tid mot kund, men vi såg ett stort behov av en sådan här satsning. Det kommer ökade krav på till exempel mängdning av C02, men det sker också en förändring i hur beställarna behandlar våra underlag. Fler och fler vill till exempel titta på byggdetaljerna i paddan ute på bygget, att 3D-modellen blir den källa som används i första hand. Då gäller det för oss att kunna leverera det kunden vill ha, lika goda modeller som ritningar helt enkelt, berättar Katrin Johansson, del av Metodikgruppen på FOJAB i Malmö.

Det finns också ett annat perspektiv Katrin lyfter.

­– Arkitektur handlar inte bara om att det ska bli rätt, det ska också bli vackert. Det är viktigt att BIM inte leder till att det blir rätt men fult. För att inte det konstnärliga ska stanna vid ritningarna krävs att man har tillräckligt goda Revit-kunskaper.

Kunskapsutbyte mellan parter

Ett av passen fokuserade på hållbarhet och klimat, nämligen One Click LCA och Naviate Zero.

­– Det är viktig kompetens för oss att ha, ännu viktigare sedan lagen om klimatdeklaration kom i kraft, säger Mårten.

Under passet fick deltagarna möjlighet att ge direkt feedback på applikationen utefter deras krav och önskemål. På så vis bidrar FOJAB tillsammans med Symetri med viktiga kunskaper och verktyg som behövs för att branschen ska kunna klara klimatomställningen.

­– Deltagarna på passet hade redan hög kompetens inom klimatberäkningar och fick vi jättemånga viktiga frågor och funderingar, tankeställningar vi kan direkt få med oss i den fortsatta utvecklingen av Naviate Zero, berättar Ola Walvenius, senior konsult på Symetri, som höll i klimatpasset.

Förutom klimatpasset och två sessioner med handfasta tips till Naviate Architecture och Naviate Accelerate ingick också en presentation av Forma. Forma är Autodesks program för att analysera tidiga skeden i stadsbyggnad och använder sig av maskininlärning i sina analyser. På plats att presentera var Even Brænne Olstad från Autodesk. För den som är nyfiken på vad AI kan göra för projektering är alltså Forma något att kika på och ett kul inslag under BIM-dagarna, eftersom även de som inte jobbar i Revit kunde delta. Symetri är platinumpartner till Autodesk och tack vare det partnerskapet är dessa typer av samarbeten möjliga.

Vi på Symetri tackar FOJAB för att vi fick förtroendet att arrangera utbildningarna och ser fram emot nästa års BIM-dagar.

Företagsanpassad utbildning

En skräddarsydd kurs eller utbildning kan bli det mest effektiva för ditt företag. Kursinnehållet anpassas efter era önskemål och specificeras vid kursbeställning. På så vis får alla deltagare en tydlig känsla av att kursen verkligen angår dem och kan vara med att utforma innehållet och ta upp problemställningar i förväg. Kombinera gärna innehållet i flera kurser.

Företagsanpassade kurser

Safet Iska

Safet Iska

Sweden Sales, Building & Infrastructure
Blogg

Naviate User Days 2024: Save the Date

02 maj 2024

Vi är glada att kunna berätta att populära Naviate User Days kommer tillbaka i höst, denna gång även i Stockholm. Blocka 17-18 september i din kalender redan nu!

Läs mer