CQI - Nyckeln till att enkelt installera och underhålla CAD-programvara

Effektivitet, flexibilitet och kostnadsbesparingar är faktorer som värderas högt i affärssammanhang. Det är därför helt avgörande att den teknologi som företaget använder kan bidra till att nå dessa mål. I denna blogg berättar vi mer om en av våra kunder som stod inför en stor utmaning med att uppgradera sin CAD-programvara och hur de kunde lösa detta smidigt med hjälp av CQi.

CQI - Nyckeln till att enkelt installera och underhålla CAD-programvara

KUNDENS UTMANING

Vår kund kontaktade oss med ett akut behov av att uppgradera sin befintliga och föråldrade CAD-miljö. Kundens utmaning omfattade flera olika aspekter som alla behövde tas i beaktning: behovet av en smidig uppgradering för över 40 CAD-användare, som tillhör olika grupper och där varje grupp i sin tur dessutom har specifika behov av olika programvarupaket.
En ytterligare komplexitet bestod i att programvarupaketen behövde skräddarsys utifrån vår kunds unika behov. Utöver detta syftade uppgraderingen till att gå över från nätverkslicenser till namngivna licenser. Att hantera alla dessa variabler i samtidigt kan vara minst sagt utmanande.


TRADITIONELL INSTALLATION INGET ALTERNATIV

Traditionellt brukar företag oftast hantera installation och uppdateringar av CAD-programvara manuellt. Detta innebär att företagets IT-avdelning skapar och lagrar mjukvarupaket i ett centraliserat nätverk och därefter installerar dessa paket på de enskilda datorerna. Efter själva installationen behöver specifika uppdateringar och konfigurationer göras manuellt för varje användare och användargrupp. Det säger sig självt att denna typ av manuella installationer och uppdateringar tar tid och dessutom ökar risken för fel.

Med det traditionella installationsförfarandet kan även någon del av programvaran saknas, eller så finns risk att programvaran är installerad i fel ordning vilket då betyder att installationen behöver avbrytas och startas om från början.

Fel i inställningar kan också innebära att programvaran inte fungerar. Till exempel kan felaktiga filsökvägar eller andra felaktiga inställningar leda till att programvaran inte fungerar som den ska, vilket i sin tur påverkar effektiviteten och kvaliteten liksom konstruktionsarbetet i CAD-programvaran.


Med en traditionell installationsmetod skulle programvaran behöva laddas ner separat för varje användare och under den tiden skulle respektive användare inte kunna arbeta fullt ut under minst 7-10 dagar. En sådan långvarig störning skulle oundvikligen få negativa konsekvenser för kundens verksamhet.


LÖSNING: SNABB OCH ENKEL INSTALLATION AV CAD-PROGRAMVARA MED CQi

Utifrån utmaningarna, förutsättningarna och behovet av en snabb implementation föreslog vi för kunden att använda CQi för automatiserad paketering, distribution och installation av CAD-programvaran.


Med CQi kunde programvaran installeras för flera användare samtidigt och på ett standardiserat sätt. Genom en automatiserad process kopierades nödvändiga filer till programvarupaket som distribuerades och därefter installerades korrekt på användarnas datorer. Uppgraderingen planerades dessutom till fredag eftermiddag, då de flesta av användarna redan var lediga, vilket minimerade störningar i verksamheten och det dagliga arbetet.
De användare vars datorer stängdes av under uppgraderingen kunde vid behov själva initiera uppgraderingsprocessen vid en tidpunkt som passade dem. På så sätt stördes inte heller deras dagliga arbete och de kunde fortsätta att arbeta precis som vanligt.


Med CQi genomfördes uppgraderings-installationen för fler än 40 olika användare under loppet av ca tre timmar. Detta var en betydande förbättring jämfört med kundens initialt uppskattade tidsåtgång om 7-10 dagar. Genom smidig paketering, konfigurering och installationsprocess av CAD-programvaran med hjälp av CQi kunde kunden återigen fokusera på design- och utvecklingsarbetet redan på måndagen.

Upptäck vår lösning CQi

Upptäck vår lösning CQi

Traditionellt har installation, paketering, uppdatering och konfigurering av CAD-programvara varit en tidskrävande och komplex process. Vi har utvecklat CQi en smidig lösning som automatiserar och effektiviserar denna process.

E-bok: CQI - ENKEL INSTALLATION OCH KONFIGURERING AV CAD-PROGRAMVARA

E-bok: CQI - ENKEL INSTALLATION OCH KONFIGURERING AV CAD-PROGRAMVARA

I denna e-boken förklarar vi fördelarna med CQi, vad CQi är, vad programvaran innehåller och hur den fungerar.  

Blogg

BIM-dagar på FOJAB

25 februari 2024

Under två halvdagar under månadsskiftet november-december fick FOJABs anställda i Malmö möjligheten att delta i de arrangerade BIM-dagarna, ett samarbete FOJAB hade ihop med Symetri.

Läs mer
Blogg

Naviate Zero och vikten av hållbarhet i byggnadsdesign

21 februari 2024

Mycket har redan sagts om byggandets inverkan på koldioxidavtrycket, men det är fortfarande en lång väg att gå för att uppnå det. Symetri har antagit utmaningen genom att utveckla en lösning för arkitekter och konstruktörer som hjälper dem att göra miljövänliga materialval i början av designprocessen.

Läs mer