Det ska vara enkelt att använda digitala verktyg – ta ett steg i taget

Byggbranschen brukar räknas som en konservativ bransch och även om det länge funnits digitala hjälpmedel för samverkan har arbetssättet i många projekt utgått från ett traditionellt tänk vad gäller filhantering. Det innebär att informationen i många fall fortfarande har uppdaterats lokalt och bygger på att projektdeltagarna aktivt delar senaste versionen. I den här artikeln delar Symetris experter Pierre Gullander, Technical Sales Executive, Claus Vemgaard, Technical Sales Executive och Tomas Lindgren, Key Account Manager och Team Leader, med sig av sina insikter och erfarenheter från Autodesk Construction Cloud.  

Det ska vara enkelt att använda digitala verktyg – ta ett steg i taget

Nu kommer nya verktyg som är dynamiska, uppdateras i realtid, är spårbara och där alla projektdeltagare kan samverka i en och samma process. Därmed vet man med säkerhet att alla i projektet har tillgång till den senaste informationen. Detta innebär en stor förändring då kalendertiden kan kortas ned tack vare gemensamma processer.

– Har man alltid haft all information i sin egen dator eller på papper och kunnat se den med egna ögon är det en rätt stor omställning att våga lita på information som är tillgänglig i en molnlösning. Men när man väl kommer igång med effektiva digitala verktyg så tar det inte lång stund innan man inser nyttan med att få en större överblick, att alltid veta att man har den senaste informationen och inte behöva oroa sig för att saker hamnar mellan stolar, förklarar Pierre.

Det är en av de förklaringar han ger till att digitaliseringen låtit dröja lite i byggbranschen, inte minst användningen av molnbaserade tjänster som BIM 360 och den nya plattformen Autodesk Construction Cloud (ACC).

Cloudlösningar möjliggör för fler att delta

De nya tillgängliga verktygen har så många funktioner att de för vissa kan verka alltför komplicerade och skrämmande, vilket inte kan vara mer fel.

– De är uppbyggda så att alla ska kunna hantera dem inom alla olika yrkesgrupper i en byggprocess. En av de stora fördelarna med en molnbaserad tjänst som ACC är att även personer utanför kärnan i byggprojektet kan gå in och se och kommentera handlingar, vilket bland annat gör att brukarna kan komma in betydligt tidigare i processen och ge viktig input, förklarar Claus.

Integrerade designprogram med BIM ger större kontroll och säkerhet  

I den nya plattformen Autodesk Construction Cloud (ACC) arbetar man med originalen direkt i systemet istället för i kopior man laddat ner, vilket innebär större kontroll och ökad tillförlitlighet. Bland annat genom kontrollerade flöden för dokument- och modelldelning samt versionshantering, förklarar Tomas.

– ACC är nästa version av det mycket uppskattade BIM 360 som bland annat hjälpt medarbetare på byggarbetsplatser att jobba effektivare med en större kvalitetskontroll genom att kunna förutse vad som ska hända och agera därefter. Samtidigt kan medarbetarna på kontoret optimera och hantera allt som rör byggprojektet i samma system, berättar han vidare.

I den senaste versionen av ACC har fler funktionaliteter lagts till, exempelvis Autodesk Takeoff som kombinerar 2D- och 3D-mängdningsfunktioner för att ge kalkylatorer tillgång till mängder direkt från modellen i en molnbaserad lösning.

– Idag räknas oftast mängder för hand med hjälp av kalkylpapper och rödpenna, vilket av naturliga skäl kan orsaka en del missförstånd under processen. Under ett bygge räknas det på mängder vid 7 till 11 gånger, från olika perspektiv, och även om det inte blir färre mängdningar med Takeoff så kan man återanvända tidigare beräkningar och bara göra de ändringar som behövs och kontrollera siffrorna, berättar Claus.

Det som gör ACC unikt är dess möjlighet att koppla ihop arkitektens och ingenjörens designprogram med ACC:s dokumenthanteringssystem. Det innebär att man säkerställer att alla alltid har tillgång till samma version av senaste gällande handlingar och modeller. Det går också att jämföra de olika versionerna för att få en tydlig bild av vilka ändringar som skett. Systemet har särskilda funktioner för att stödja detta.

– Utan en sådan lösning sitter de flesta idag och arbetar i kopior som de laddat ner i sina egna datorer och som de sedan återför till systemet. Det arbetssättet innebär risker med att exempelvis alla inte alltid har den senaste informationen vilket leder till misstag och feltolkningar i senare skeden, fortsätter Claus.

Enkel hantering

Trots att ACC är en mycket bred lösning med många funktioner så är det samtidigt mycket lätt att arbeta i. Då det är utvecklat för alla yrkesgrupper inom ett byggprojekt behöver man exempelvis inte vara en CAD-expert för att gå in i systemet och titta på en ritning.

– Det är en stor databas som byggts upp för att stödja byggprocessen ända från start till färdigställande och förvaltning. Det följer arbetsflödet steg för steg vilket gör det intuitivt för de som är vana att jobba med byggprojekt. Att det är digitalt med databasen i molnet gör även att kalendertiderna minskar mycket tack vare att det blir kortare väntetider mellan de olika stegen, berättar Tomas.

Med ACC kan man i en grupp registrera olika ärenden och uppkomna frågeställningar digitalt med kopplingar till relevanta ritningar och dokument. Då ärendena finns i systemet kan man diskutera och lösa dem mer effektivt då synpunkter och förslag på lösningar görs tillgängliga direkt, istället för att som traditionellt skicka runt frågor och invänta nya tillägg i handlingar som görs i kopior hos den enskilda projektmedlemmen.

– En fördel med ACC är att man kan arbeta med i princip alla typer av dokumentformer, vilket leder till en snabbare process, säger Tomas.

Omställning tar tid – ta ett steg i taget

För de som är lite ovana med molnbaserade lösningar som ACC kan man börja med en modul i taget och lära sig steg för steg.

– Eftersom det kan kännas ovant med ett nytt arbetssätt kan det vara bra att börja med en process och bli bekväm med arbetet i den innan man går vidare och bygger på systemet, omställning måste få ta tid, konstaterar Claus.

– Vi har hjälpt många kunder med deras digitala transformation och vi vet att det kan kännas som ett stort steg att ta. Det är viktigt att alltid utgå från den enskilda kundens förutsättningar eftersom det kan se olika ut i olika företag vilka program som behövs och när det passar att ta nästa steg. Det finns ingen lösning som passar alla, men det finns en lösning som passar bäst för varje kund, lägger Tomas till.

En stor fördel med ett molnbaserat system som ACC är också att all information finns kvar i systemet, även om det alltid är den senaste versionen man arbetar i.

– Det innebär att man kan gå tillbaka och följa vad som hänt i projektet och se vad man gjort rätt och kanske lite mindre rätt. Det finns även analysfunktioner så man kan få en uppföljning av hela projektet, vilket skapar ett kontinuerligt lärande så man slipper göra samma misstag igen i nästa projekt. Och glöm inte att det som är en liten insats för dig kan innebära en stor nytta för andra i projektet, avslutar Pierre.

Blogg

Naviate User Days 2024: Save the Date

02 maj 2024

Vi är glada att kunna berätta att populära Naviate User Days kommer tillbaka i höst, denna gång även i Stockholm. Blocka 17-18 september i din kalender redan nu!

Läs mer