Drawing Automation using iLogic

Time and time again I get asked the same question ... how can I automate drawings in Inventor. 

Drawing Automation using iLogic

After some basic training, users can generally scale, position and suppress views via iLogic however come unstuck when they start to try to annotate their drawings.  A while back I put together a basic example of one of the methods we have used successfully at clients to get this done.  

Here is a video showing the use of iLogic to automate drawing dimensions. The PowerPoint used in the video can be found at: https://viewer.autodesk.com/share/59160f3613f3120a64fd4abd

The above video shows a tool called attribute helper.  This is still available and works with Inventor 2018.  Details on how to use it and where to download from can be found at: Mod the Machine - Attribute Helper

Since I created this video I have explored other variations in how to reference the edges / faces to add dimensions.  I find that this method, although effective, doesn't work in all situations eg, if you need to reference circular or specific line elements of an edge.  If you find that this the attribute helper method isnt giving you the ability to place the dims you need (such as when detailing specific pattern members, cylindrical faces etc ... ) then get in touch and we can chat through the various options with you.

Happy Automating

Blogg

Det ska vara enkelt att använda digitala verktyg – ta ett steg i taget

20 september 2021

Byggbranschen brukar räknas som en konservativ bransch och även om det länge funnits digitala hjälpmedel för samverkan har arbetssättet i många projekt utgått från ett traditionellt tänk vad gäller filhantering. Det innebär att informationen i många fall fortfarande har uppdaterats lokalt och bygger på att projektdeltagarna aktivt delar senaste versionen.

Läs mer
Blogg

Smarta digitala verktyg sparar tid

09 september 2021

Riktigt användarvänliga digitala verktyg är ofta skapade av de som själva jobbat inom området och som vet vilka problem de ska lösa. Bluebeam är ett sådant verktyg som underlättar arbetet med tunga ritningsfiler som ska hanteras och granskas.

Läs mer