Gata med Naviate

Tycker du det är stökigt att få till projektering av gatuliknande områden i Civil 3D? 

Gata med Naviate

Naviate har numera uppdaterade subassemblies som gör det lättare att få till bra korridormodellering och ytor. Med dessa subassemblies kan du få en bra modellering för vanliga typer av gatumiljöer såsom längsgående parkeringar, kantstenar med olika visningshöjd och gångbanor med olika typer av beläggning. 

Det finns tre uppdaterade subassemblies:

  • Körbana-Flexibel52_NV 

  •  Kantsten4_NV 

 

 

  • Råkantsten2_NV 

 

 

 

För att använda dessa subassemblies fullt ut behöver du koppla samman input parametrar och output parametrar i assembly properties. För exempel på hur man gör detta, kika gärna på våra assemblies som du hittar via Import Assembly. I dagsläget finns exempel på 4 olika situationer med nämnda subassemblies:  

 

Kika gärna på vårt senaste webbinarium för att se mer om de uppdaterade subassemblies och assemblies och även ett exempel på hur du kan använda Naviate Styrsektion för att göra nedsänkningar av kantstöd i korridoren. 

I höst kommer vi även erbjuda en kurs i gatuprojektering som du kan läsa mer om här.

 

 

 

 

 

 

Blogg

Vad är poängen med att monitorera programvarulicenser och användningen av dem?

26 september 2022

Det är vanligt att företag inte har full koll på vilka licenser de har till vilken programvara och vilka användarna är – eller vilka de borde vara. Ändå kan en noggrann hantering av licenser medföra enorma fördelar för verksamheten. Detta blogginlägg belyser fördelarna och varför du bör överväga monitorering av programvarulicenser.

Läs mer
Blogg

Lägg till och hantera vattenstämplar i Vault baserat på filens nuvarande status 

12 juli 2022

Användning av vattenstämplar (watermarks) i ett dokument visar att det är ett utkast som inte är redo för produktion eller att det är ett dokument för förhandsgranskning av en design eller konstruktion. Vattenstämpeln är svår att missa och minskar risken att dokument eller ritningar som ännu inte är godkända av misstag går i produktion. 

Läs mer