How to create your 3D pipe designs with ease?

How to create your 3D pipe designs with ease?

Pipe design in Autodesk Inventor can be bit of a challenge and for many years designers have asked from Symetri "Why isn’t there a workable 3D-piping tool for Autodesk Inventor?’"

Together with our customers who gave us input and guidance we have developed a piping tool that allows you to finally design with ease - SOVELIA Inventor Piping.

The main benefits to a designer are;

  • Easy to understand – allowing users to adopt the workflow and technology.
  • Fast to work with – increasing productivity and making it easy to meet time demands.
  • Flexible to allow modification – as design changes come along at different stages of the project, these can be easily incorporated in the existing design.

Do you want to get more detailed information and see how SOVELIA Inventor Piping could work for your advantage in real life? Check this webinar recording:

Blogg

Det ska vara enkelt att använda digitala verktyg – ta ett steg i taget

20 september 2021

Byggbranschen brukar räknas som en konservativ bransch och även om det länge funnits digitala hjälpmedel för samverkan har arbetssättet i många projekt utgått från ett traditionellt tänk vad gäller filhantering. Det innebär att informationen i många fall fortfarande har uppdaterats lokalt och bygger på att projektdeltagarna aktivt delar senaste versionen.

Läs mer
Blogg

Smarta digitala verktyg sparar tid

09 september 2021

Riktigt användarvänliga digitala verktyg är ofta skapade av de som själva jobbat inom området och som vet vilka problem de ska lösa. Bluebeam är ett sådant verktyg som underlättar arbetet med tunga ritningsfiler som ska hanteras och granskas.

Läs mer