How to create your 3D pipe designs with ease?

How to create your 3D pipe designs with ease?

Pipe design in Autodesk Inventor can be bit of a challenge and for many years designers have asked from Symetri "Why isn’t there a workable 3D-piping tool for Autodesk Inventor?’"

Together with our customers who gave us input and guidance we have developed a piping tool that allows you to finally design with ease - SOVELIA Inventor Piping.

The main benefits to a designer are;

  • Easy to understand – allowing users to adopt the workflow and technology.
  • Fast to work with – increasing productivity and making it easy to meet time demands.
  • Flexible to allow modification – as design changes come along at different stages of the project, these can be easily incorporated in the existing design.

Do you want to get more detailed information and see how SOVELIA Inventor Piping could work for your advantage in real life? Check this webinar recording:

Blogg

Stora vinster med digital granskning

18 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer
Blogg

BIM är vägen framåt för elkonsulter

19 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information.

Läs mer