iLogic Block Swapping

As part of their iLogic design Automation, one of our clients asked for some code today to swap Autodesk Inventor sketch blocks within their part sketches as they pick different options within their dialog boxes.  

iLogic Block Swapping

I remembered I'd had the same request a few years ago and dregged up my old code and found a video of it ... Do you remember when Inventor looked like this?

I thought this code could still be of use to more than one of you and so here is the basic version of it:


'Symetri iLogic

Dim oPartDoc As PartDocument

      oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument

Dim oCompDef As PartComponentDefinition

      oCompDef = oPartDoc.ComponentDefinition

Dim oSketches As PlanarSketches

      oSketches = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Sketches

Dim oSketch As PlanarSketch

      oSketch = oSketches.Item(“Profile”)

oSketch.Edit

oSketch.sketchblocks.item(1).delete

Dim oSketchBlockDef As SketchBlockDefinition

      oSketchBlockDef = oCompDef.SketchBlockDefinitions.Item(TABLE_PROFILE)

Dim oPosition As Point2d

      oPosition = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(0, 0)

’ Insert the sketch block definition

oSketch.SketchBlocks.AddByDefinition(oSketchBlockDef, oPosition)

oSketch.exitedit


If its of interest and you want to push it further then please get in touch. I do love a good bit of Automation awesomeness! ;)

iLogic is part of Autodesk Inventor and Inventor Professional.

Blogg

Gata med Naviate

27 juni 2022

Naviate har numera uppdaterade subassemblies som gör det lättare att få till bra korridormodellering och ytor. Med dessa subassemblies kan du få en bra modellering för vanliga typer av gatumiljöer såsom längsgående parkeringar, kantstenar med olika visningshöjd och gångbanor med olika typer av beläggning. 

Läs mer
Blogg

Lättare och smidigare rörkonstruktion i Autodesk Inventor med Sovelia Routing

20 juni 2022

I detta blogginlägg får du veta mer om hur du med med Sovelia Routing kan förenkla designprocessen och utöka funktionaliteten för rörkonstruktion i Autodesk Inventor. Sovelia Routing är en add-on till Autodesk Inventor och innehåller kompletterande tilläggsfunktioner som stödjer, effektiviserar och påskyndar designprocessen i jämförelse med standardversionen av Inventor.

Läs mer