iLogic Block Swapping

As part of their iLogic design Automation, one of our clients asked for some code today to swap Autodesk Inventor sketch blocks within their part sketches as they pick different options within their dialog boxes.  

iLogic Block Swapping

I remembered I'd had the same request a few years ago and dregged up my old code and found a video of it ... Do you remember when Inventor looked like this?

I thought this code could still be of use to more than one of you and so here is the basic version of it:


'Symetri iLogic

Dim oPartDoc As PartDocument

      oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument

Dim oCompDef As PartComponentDefinition

      oCompDef = oPartDoc.ComponentDefinition

Dim oSketches As PlanarSketches

      oSketches = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Sketches

Dim oSketch As PlanarSketch

      oSketch = oSketches.Item(“Profile”)

oSketch.Edit

oSketch.sketchblocks.item(1).delete

Dim oSketchBlockDef As SketchBlockDefinition

      oSketchBlockDef = oCompDef.SketchBlockDefinitions.Item(TABLE_PROFILE)

Dim oPosition As Point2d

      oPosition = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(0, 0)

’ Insert the sketch block definition

oSketch.SketchBlocks.AddByDefinition(oSketchBlockDef, oPosition)

oSketch.exitedit


If its of interest and you want to push it further then please get in touch. I do love a good bit of Automation awesomeness! ;)

iLogic is part of Autodesk Inventor and Inventor Professional.

Blogg

Stora vinster med digital granskning

18 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer
Blogg

BIM är vägen framåt för elkonsulter

19 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information.

Läs mer