iLogic Block Swapping

As part of their iLogic design Automation, one of our clients asked for some code today to swap Autodesk Inventor sketch blocks within their part sketches as they pick different options within their dialog boxes.  

iLogic Block Swapping

I remembered I'd had the same request a few years ago and dregged up my old code and found a video of it ... Do you remember when Inventor looked like this?

I thought this code could still be of use to more than one of you and so here is the basic version of it:


'Symetri iLogic

Dim oPartDoc As PartDocument

      oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument

Dim oCompDef As PartComponentDefinition

      oCompDef = oPartDoc.ComponentDefinition

Dim oSketches As PlanarSketches

      oSketches = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Sketches

Dim oSketch As PlanarSketch

      oSketch = oSketches.Item(“Profile”)

oSketch.Edit

oSketch.sketchblocks.item(1).delete

Dim oSketchBlockDef As SketchBlockDefinition

      oSketchBlockDef = oCompDef.SketchBlockDefinitions.Item(TABLE_PROFILE)

Dim oPosition As Point2d

      oPosition = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(0, 0)

’ Insert the sketch block definition

oSketch.SketchBlocks.AddByDefinition(oSketchBlockDef, oPosition)

oSketch.exitedit


If its of interest and you want to push it further then please get in touch. I do love a good bit of Automation awesomeness! ;)

iLogic is part of Autodesk Inventor and Inventor Professional.

Blogg

Smarta digitala verktyg sparar tid

09 september 2021

Riktigt användarvänliga digitala verktyg är ofta skapade av de som själva jobbat inom området och som vet vilka problem de ska lösa. Bluebeam är ett sådant verktyg som underlättar arbetet med tunga ritningsfiler som ska hanteras och granskas.

Läs mer
Blogg

Byggbranschen börjar förstå vad som krävs

07 september 2021

Byggbranschen digitaliseras nu i snabb takt vilket innebär ett antal nya insikter hos företagen. Ett är att de måste samarbeta mer för att lyckas, ett annat är vikten av effektiva digitala verktyg och hur de används i organisationen.

Läs mer
Blogg

Stora vinster med digital granskning

30 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer