VAD HAR FÖRETAG ATT VINNA PÅ ATT KOPPLA IHOP PDM MED ERP?

Tillverkande företag idag är ständigt på jakt efter sätt att öka effektiviteten och att förbättra processer i sin verksamhet. Ett sätt att nå framgång är genom att integrera två viktiga system: Product Data Management (PDM) och Enterprise Resource Planning (ERP). Genom att koppla ihop dessa kan företag uppnå en rad fördelar som kan göra en betydande skillnad i såväl affärsprocesser som resultat.

VAD HAR FÖRETAG ATT VINNA PÅ ATT KOPPLA IHOP PDM MED ERP?

FÖRDELARNA MED ATT INTEGRERA PDM MED ERP

Förbättrad tillförlitlighet genom ökad datakvalitet
Genom att integrera PDM och ERP kan produkt- och konstruktionsdata, exempelvis ritningar, underlag och stycklistor s.k. BOM (Bill of Materials), föras över mellan systemen. På så sätt minskar risken för att felaktig eller inaktuell data/information används, vilket i sin tur leder till ökad produktkvalitet och färre försenade projekt.

Minimera dubbelarbete för effektivare produktutveckling
En sömlös integration mellan PDM och ERP bidrar även till att strömlinjeforma produktutvecklingsprocessen genom att designändringar och uppdateringar i PDM automatiskt uppdateras i ERP-systemet. Detta eliminerar manuellt dubbelarbete och gör att det går snabbare att få ut produkterna på marknaden.

Bättre Lagerhantering
Genom att integrera PDM och ERP kan företag optimera lagerhållningen och hantera sitt lager på ett mer effektivt sätt. När produktdetaljer och styckelistor (Bill of Material, BOM:s) är synkroniserade kan lagernivåer optimeras och inköpsprocessen förbättras, vilket minskar överlager och förluster på grund av bristfällig lagerhantering.

Ett bättre arbetsflöde
Med en integration mellan PDM och ERP kan arbetsflöden automatiseras och effektiviseras. Processer för godkännande-, granskning- och ändringar kan hanteras smidigt och därigenom minska risken för förseningar på grund av manuella uppdateringar eller missförstånd.

Förbättrat samarbete och kommunikation
Integrationen underlättar också kommunikation och samarbete mellan olika avdelningar inom företaget. Design-, inköps-, produktion- och säljavdelningar kan alla dra nytta av att ha åtkomst till samma uppdaterade produktinformation.


ETT STRATEGISKT BESLUT FÖR ÖKAD EFFEKTIVITET

Att koppla ihop Product Data Management (PDM) och Enterprise Resource Planning (ERP) är ett strategiskt beslut som bidrar till att företag hanterar sin produktutveckling, tillverkning och verksamhetsprocesser på ett effektivare sätt. Genom att dra nytta av de olika fördelarna som integrationen erbjuder, kan företag öka sin konkurrenskraft, minska kostnader och förbättra kundnöjdheten. Att investera i en smidig integration mellan PDM och ERP kan därför vara ett klokt beslut mot att skapa en effektivare och mer framgångsrik verksamhet.


AUTOMATISERA ARBETSFLÖDEN OCH UTÖKA FUNKTIONERNA I AUTODESK VAULT


Sovelia Vault effektiviserar användandet av Autodesk Vault, eftersom du kan automatisera återkommande uppgifter och enklare skapa översikt över olika processer.

Vi kan koppla ihop PDM med de allra flesta moderna ERP-system som idag finns på marknaden; exempelvis

 • SAP
 • VISMA
 • PRO ARC
 • AXAPTA
 • AX
 • IFS
 • JEEVES
 • MICROSOFT DYNAMICS
 • DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL
 • LIMBER
 • NAVISION
 • RAMBASE
 • MONITOR

Exempel på ERP-system där vi gjort kopplingar mot är bland andra IFS, Jeevs, Monitor, SAP och NAV men vi kan göra integration mot alla moderna affärssystem.

Ofta är den mest tidskrävande uppgiften att anpassa gamla Vault- och CAD-filer och göra dem klara att överföra korrekta data, men när Vault
är i ordning är konfigurationen av ERP-exporten en enkel uppgift med Sovelia Vault.
- Børre Hartviksen, Sovelia Vault Product Manager

På Symetri är vi experter på denna typ av integrationer, vilket många ERP-leverantörer inte är, då de oftast inte har kunskap och erfarenhet av att hantera CAD-data och kopplingar till PDM-system. Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa er? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte om hur vi kan hjälpa er att ta nästa steg mot en ERP-koppling.

REDO ATT TA NÄSTA STEG? KONTAKTA MIG!

Blogg

En pratstund med vinnaren av "Best New BIM Use" 2023

04 december 2023

Under Nordic BIM Summit 2023 tilldelades Ramboll Norge utmärkelsen"Best New BIM Use" för deras arbete med att låta brandingenjörer arbeta med BIM-modellering. Den som tog emot priset på scen var Sindre Didrichsen, ansvarig för vinnarens brand-BIM-grupp. Nu det har gått några månader och vi fick nyligen till en pratstund för att höra om vad som hänt sen dess.

Läs mer
Blogg

Symetri stöttar hållbara byggen

21 september 2023

Artikel med Symetri där vi pratar om hur BIM och lösningar som till exempel One Click LCA och Naviate Zero kan hjälpa till att skapa en mer hållbar framtid för byggbranschen. Läs här.

Läs mer
Blogg

Power BI: visualisera och dela data

14 augusti 2023

Power BI är ett datavisualiseringsverktyg som skapar interaktiva visualiseringar av data från olika källor. Den samlar in, analyserar och presenterar data i ett användarvänligt format. Med Power BI kan användare skapa och dela visualiseringar, rapporter och dashboards med andra i organisationen.

Läs mer