Is Your Business Ready for the Future?

Is Your Business Ready for the Future?

We have written in our previous Blog posts [ Post 1 | Post 2 | Post 3how for example Digitalisation, Automation and Industrial IoT will change the Manufacturing industry.

Have you identified your current and future challenges and started to act on those? Wouldn't it be interesting to find out where your company is at the moment when it comes to your readiness for the future? 

By answering to questions in areas as below through an online assessment you can find out:

  • Competitive advantage
  • Mass customisation
  • Collaboration
  • Flexible manufacturing
  • Customer experience
  • PAAS - Product as a Service
  • Barriers you experience
...and you will receive a personalised report of your company's readiness in the five key areas critical to competitive advantage. In addition you will also receive some suggestions on improving your business.
Blogg

Det ska vara enkelt att använda digitala verktyg – ta ett steg i taget

20 september 2021

Byggbranschen brukar räknas som en konservativ bransch och även om det länge funnits digitala hjälpmedel för samverkan har arbetssättet i många projekt utgått från ett traditionellt tänk vad gäller filhantering. Det innebär att informationen i många fall fortfarande har uppdaterats lokalt och bygger på att projektdeltagarna aktivt delar senaste versionen.

Läs mer
Blogg

Smarta digitala verktyg sparar tid

09 september 2021

Riktigt användarvänliga digitala verktyg är ofta skapade av de som själva jobbat inom området och som vet vilka problem de ska lösa. Bluebeam är ett sådant verktyg som underlättar arbetet med tunga ritningsfiler som ska hanteras och granskas.

Läs mer