Is Your Business Ready for the Future?

Is Your Business Ready for the Future?

We have written in our previous Blog posts [ Post 1 | Post 2 | Post 3how for example Digitalisation, Automation and Industrial IoT will change the Manufacturing industry.

Have you identified your current and future challenges and started to act on those? Wouldn't it be interesting to find out where your company is at the moment when it comes to your readiness for the future? 

By answering to questions in areas as below through an online assessment you can find out:

  • Competitive advantage
  • Mass customisation
  • Collaboration
  • Flexible manufacturing
  • Customer experience
  • PAAS - Product as a Service
  • Barriers you experience
...and you will receive a personalised report of your company's readiness in the five key areas critical to competitive advantage. In addition you will also receive some suggestions on improving your business.
Blogg

Stora vinster med digital granskning

18 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer
Blogg

BIM är vägen framåt för elkonsulter

19 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information.

Läs mer