Is Your Business Ready for the Future?

Is Your Business Ready for the Future?

We have written in our previous Blog posts [ Post 1 | Post 2 | Post 3how for example Digitalisation, Automation and Industrial IoT will change the Manufacturing industry.

Have you identified your current and future challenges and started to act on those? Wouldn't it be interesting to find out where your company is at the moment when it comes to your readiness for the future? 

By answering to questions in areas as below through an online assessment you can find out:

  • Competitive advantage
  • Mass customisation
  • Collaboration
  • Flexible manufacturing
  • Customer experience
  • PAAS - Product as a Service
  • Barriers you experience
...and you will receive a personalised report of your company's readiness in the five key areas critical to competitive advantage. In addition you will also receive some suggestions on improving your business.
Blogg

Naviate Zero och vikten av hållbarhet i byggnadsdesign

21 februari 2024

Mycket har redan sagts om byggandets inverkan på koldioxidavtrycket, men det är fortfarande en lång väg att gå för att uppnå det. Symetri har antagit utmaningen genom att utveckla en lösning för arkitekter och konstruktörer som hjälper dem att göra miljövänliga materialval i början av designprocessen.

Läs mer
Blogg

Har du koll på dina programvarulicenser?

19 februari 2024

I en tid då kostnadsbesparingar & effektivitet är i fokus är det viktigare än någonsin att ha koll på programvarulicenser. CQFlexMon hjälper dig att få koll på dina licenser. Läs mer!

Läs mer