Knowledge will add value only when it is shared

Knowledge will add value only when it is shared

Machines today can predict the maintenance time and suggest resources needed. Preventive maintenance has become more reality to many organisations. In my recent visits to some of the leading companies within their industries, I came across to some interesting perceptions. 

Very often when we talk about Industrial IoT, we use preventive maintenance as a good example of the value that Industrial IoT can bring. There is already many real-life cases about it. It does not actually help companies to improve the machine OEE even if machine is telling operator to do the maintenance, if operator does not know what to do.

There are always circumstances where instructions or other documents can not be found when needed;  the machine could be of the very latest new model, but the documentation is not available or the people distributing information have not received proper training. In these cases, people are often hesitant to react. The issue can persist for days or weeks unneeded if it's a simple fix, but you just would need to know what to do.

What if the machine would tell you the maintenance need and suggestions to repair  and people can comment, ask questions, give answers and share their experiences of similar situations?

There is already a solution in which machines and people are communicating on the same platform and knowledge is very quickly shared within the community. Discovered issue and the solution to that in one machine could be relevant for another, and thus Knowledge will add value only if it’s shared.

@Nordic IoT week, 16-20 APR, Helsinki@DMFStockholm201824-25 APR, Arlanda (4)

Blogg

Smarta digitala verktyg sparar tid

09 september 2021

Riktigt användarvänliga digitala verktyg är ofta skapade av de som själva jobbat inom området och som vet vilka problem de ska lösa. Bluebeam är ett sådant verktyg som underlättar arbetet med tunga ritningsfiler som ska hanteras och granskas.

Läs mer
Blogg

Byggbranschen börjar förstå vad som krävs

07 september 2021

Byggbranschen digitaliseras nu i snabb takt vilket innebär ett antal nya insikter hos företagen. Ett är att de måste samarbeta mer för att lyckas, ett annat är vikten av effektiva digitala verktyg och hur de används i organisationen.

Läs mer
Blogg

Stora vinster med digital granskning

30 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer