Spara pengar och optimera din IT-miljö

Har du koll på dina programvarulicenser?

I en tid då kostnadsbesparingar och effektivitet är i fokus är det viktigare än någonsin att ha koll på företagets programvarulicenser. Att använda programvara utan licens kan leda till dyra böter och oanvänd programvara är bara en onödig kostnad.

Har du koll på dina programvarulicenser?

3 anledningar att bry dig om licensmonitorering

  • Spara pengar: Genom att analysera företagets programvaruanvändning kan du hitta program som inte används och optimera era licenser. Det kan spara en hel del pengar! Du kan identifiera program som inte används fullt ut eller som kan ersättas med mer kostnadseffektiva alternativ.
  • Bättre kontroll: Att ha koll på licenser ger dig en bättre överblick över företagets programvaruanvändning. Du kan identifiera flaskhalsar och optimera er IT-miljö. Du får en centraliserad vy över programvarulicenser och kan fatta välgrundade beslut om programvaruinvesteringar och licenshantering.
  • Undvika böter: Att använda programvara utan licens kan bli dyrt. Licensövervakning ger dig en tydlig bild av företagets licensstatus och hjälper dig att undvika problem. Du slipper oroa dig för oväntade kostnader och juridiska problem.
WEBBINARIUM 21 MARS: LICENSHANTERING Anmäl dig till vårt kommande webbinarium och lär dig hur du kan optimera din IT-miljö, minska kostnaderna och skapa en mer flexibel licensportfölj. Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på engelska. Anmäl dig här

Hur får du översikt över dina licenser?

Hanteringen av programvarulicenser kan låta som en riktig utmaning och det kan vara svårt att hålla koll på ett företags alla licenser, programvaruanvändning och licensvillkor. Så hur kan du arbeta med era licenser?

Det finns många olika verktyg och tjänster tillgängliga. Vissa verktyg är komplexa och tidskrävande att använda, medan andra inte ger dig all information du behöver. CQFlexMon är en programvarulicenshanteringslösning som gör licensövervakning enkel och effektiv. Den spårar individuell användning av enskilda licenser eller programpaket med detaljerad information för att säkerställa att varje person i företaget har tilldelats rätt typ av licens.

Fördelar med CQFlexMon

  • Översikt: Ger en snabb grafisk översikt över företagets licensportfölj och visar vem som använder varje licens och var licenserna är installerade. Med CQFlexMon ser du till att rätt licenser finns tillgängliga för de som behöver dem och vilka användare som kan ha lånat licenser som eventuellt ska återlämnas.
  • Kostnadsoptimering: Verifiera användningsgraden för varje tillgång för att säkerställa en kontrollerad fördelning av tillgängliga licenser inom företaget. Du undviker onödiga utgifter och minimera kostnaderna för oanvända licenser.
  • Överensstämmelse av krav: Monitorering av programvarulicenser säkerställer att den installerade programvaran uppfyller leverantörens licensvillkor och du undviker böter.
  • Detaljerade rapporter: Du får all information du behöver för att fatta välgrundade beslut om licenshantering.

Autodesk Flex – bra komplement till din licensportfölj

Ett ytterligare sätt att optimera dina licenser och kostnader är att se om Autodesk Flex är ett alternativ för ert företag. Autodesk Flex är ett pay-per-use-alternativ för vissa av Autodesks programvaror och är ett bra alternativ för sällananvändare av dessa program. Med Autodesk Flex betalar du bara för din nuvarande programvaruanvändning. Betalningen sker via tokens och lösningen kan vara ett bra komplement till befintliga abonnemang. Med Flex kan du använda de programvaror från Autodesk som du bara behöver ibland, utan att behöva köpa en licens.

Autodesk Flex fungerar så att du köper ett fördefinierat antal tokens för dina tillfälliga användare. Med Flex debiteras du en dagskostnad när användaren öppnar licensen. För att komma igång köper du lämpligt antal Autodesk Flex-tokens, tilldelar användare och öppnar de valda produkterna.

Vem är Autodesk Flex relevant för?

Autodesk Flex riktar sig till användare som använder Autodesks programvara ibland eller användare som använder utvalda lösningar i begränsad omfattning. Om programvaran används mer än 7 dagar i månaden är Flex inte det bästa ekonomiska valet. Lösningen är därför främst idealisk för företag som inte behöver prenumerationer. Eller företag som vill kombinera Flex med befintliga abonnemang och få tillgång till Autodesks programvara som används mer sällan.

Optimal licensportfölj med CQFlexMon & Flex

Om du är intresserad av Autodesk Flex men är osäker på hur mycket din programvara används kan Symetri hjälpa dig. CQFlexMon visar din organisations faktiska användning och hjälper er att fastställa riktningen för framtida inköp. Genom att kombinera CQFlexMon med Autodesk Flex kan du kontinuerligt övervaka och analysera ditt företags programvaruanvändning. Lösningen ger dig en detaljerad översikt över hur mycket de olika lösningarna används, så att du kan fatta välgrundade beslut om framtida investeringar och bara betala för det ni faktiskt behöver!

Blogg

BIM-dagar på FOJAB

25 februari 2024

Under två halvdagar under månadsskiftet november-december fick FOJABs anställda i Malmö möjligheten att delta i de arrangerade BIM-dagarna, ett samarbete FOJAB hade ihop med Symetri.

Läs mer
Blogg

Naviate Zero och vikten av hållbarhet i byggnadsdesign

21 februari 2024

Mycket har redan sagts om byggandets inverkan på koldioxidavtrycket, men det är fortfarande en lång väg att gå för att uppnå det. Symetri har antagit utmaningen genom att utveckla en lösning för arkitekter och konstruktörer som hjälper dem att göra miljövänliga materialval i början av designprocessen.

Läs mer