Naviate Zero och vikten av hållbarhet i byggnadsdesign

Mycket har redan sagts om byggandets inverkan på koldioxidavtrycket, men det är fortfarande en lång väg att gå för att uppnå det. Symetri har antagit utmaningen genom att utveckla en lösning för arkitekter och konstruktörer som hjälper dem att göra miljövänliga materialval i början av designprocessen.

Naviate Zero och vikten av hållbarhet i byggnadsdesign

Byggbranschen lämnar ett betydande fotavtryck på vår planet i form av koldioxidutsläpp och en av de främsta bidragsgivarna är byggmaterial. Förutom miljöpåverkan innebär strängare bygglagar att vi nu måste ägna mer uppmärksamhet åt koldioxidutsläppen från byggmaterial.

Symetri har antagit utmaningen genom att utveckla en lösning för arkitekter och designers som hjälper dem att göra miljövänliga materialval redan under designprocessen. Naviate Zero är ett nytt tillägg för Autodesk Revit som gör att du kan se hur olika material påverkar koldioxidavtrycket, enkelt kan införliva dem i byggplaner och till och med dela informationen med olika designers, ingenjörer och andra medlemmar i ditt team.

Vi pratade med Jens Kollserud, VD för Symetri, för att få veta mer.

Vad var inspirationen bakom Naviate Zero?
Jens Kollserud

Som företag är Symetris syfte att utmana människor att arbeta smartare för en bättre framtid. I linje med detta beslutade vi att vårt fokus mellan 2021 och 2025 skulle ligga på att minska koldioxidutsläppen. Majoriteten av koldioxidutsläppen i världen kommer från tillverknings- och byggindustrin — just de sektorer som vi har arbetat med sedan starten 1989.

Våra kunder designar och producerar byggnader, infrastruktur och produkter. Vi är medvetna om hur våra kunder påverkar miljön och kände därför ett ansvar och såg en möjlighet att bidra på ett positivt sätt. Vårt mål var att se till att människor fattar välgrundade hållbarhetsbeslut. För att uppnå detta behövde de tillgång till data och verktyg. Historiskt sett har beslut inom konstruktion och tillverkning främst påverkats av pris, tid och tillgänglighet. Vi ville även inkludera CO2-påverkan i beslutsprocessen.

Detta fick oss att inse att det var avgörande att få tillgång till rätt data. Vi samarbetade med det finska företaget One Click LCA, som är ledande inom detta område med omfattande databaser över material från olika länder. Visionen var att smidigt integrera deras data med de designverktyg som våra kunder redan använder, som till exempel Revit. Och det var så Naviate Zero kom till.

"Välgrundade beslut leder till minskat svinn och ett mindre koldioxidavtryck."

Du nämnde vikten av att fatta välgrundade beslut. Kan du utveckla varför det är så viktigt?
Jens

Välgrundade beslut är avgörande av två skäl: för det första är det ekonomiskt förnuftigt att bara köpa de material du behöver. För det andra leder välgrundade beslut till minskat spill och ett mindre koldioxidavtryck.

Till skillnad från tillverkning sker konstruktion ofta på plats, vilket leder till ökat svinn. Det innebär att material transporteras till en specifik plats där de sedan monteras, skärs till eller formas. Men den här metoden leder till ett betydande materialslöseri; ungefär 20 till 30% av allt material slutar som avfall - vilket inte bara har en ekonomisk inverkan utan också en betydande miljökostnad i form av koldioxidutsläpp.

"Koldioxidsmarta" materialval innebär att du kan välja de materialalternativ som har lägst Co2-påverkan relaterat till byggarbetsplatsens geografiska läge.

Förutom att fatta beslut som handlar om material är det också viktigt att välja vilken tillverkares material du använder eftersom utsläpp från tillverkningsprocessen och materiallogistik också har en stor inverkan.

I slutändan ger välgrundade beslut bättre resultat. Om du inte är medveten om konsekvenserna av dina val kan du inte fatta bättre beslut.

Vad hoppas du på för Naviate Zero som produkt?
Jens

Naviate Zero är inte i första hand ett kommersiellt projekt för oss. Det finns företag som vill beräkna CO2-utsläpp och andra hållbarhetsmått, men vi ser dem snarare som samarbetspartners i ett gemensamt uppdrag, än som konkurrenter.

Vårt mål med Naviate Zero är bredare än bara en produkt: det handlar om att skapa ett holistiskt tillvägagångssätt för att minska koldioxidutsläppen. Vi har till exempel även Naviate Daylight i vår portfölj, som hjälper till att minska energiförbrukningen genom att optimera naturligt ljus i byggnader. Naviate Zero är bara en aspekt av vårt större uppdrag att hjälpa kunderna att arbeta smartare och mer hållbart genom att erbjuda verktyg för att fatta välgrundade beslut. Detta oavsett om det handlar om att göra smartare materialval, minska materialavfallet eller optimera energianvändningen.

Vi utvecklar en rad applikationer inom Naviate-portföljen, var och en inriktad på olika aspekter av byggprocessen. Hållbarhet är ett viktigt fokusområde, men det finns även andra områden där vi tror att Naviate kan hjälpa kunderna att arbeta smartare.

"Om du inte är medveten om konsekvenserna av dina val kan du inte fatta bättre beslut."

Det verkar som om ekosystemet kring byggnader håller på att utvecklas mot hållbarhet. Tidigare har sektorerna kanske verkat i silos, men nu verkar det som om det finns en konvergens. Skulle du säga att det stämmer?
Jens

Ja, absolut. Vi försöker överbrygga klyftan mellan produkttillverkare, byggare, designers och de som arbetar med infrastruktur. Medan byggnaden är en angelägenhet för byggbranschen, hör byggnadskomponenterna som dörrar, fönster och ventilation, liksom produkterna inuti - som toalettsitsar, stolar och soffor - till tillverkningsindustrin. Alla dessa enheter spelar en roll i detta ekosystem och påverkar oss.

Vårt mål är att integrera dessa sektorer; och integrera tillförlitliga data för välgrundat beslutsfattande inom hållbar design och konstruktion. Med kommande regleringar som miljövarudeklarationer (EPD) kommer vi att ha en uppsjö av information. Utmaningen är att göra dessa data tillgängliga och intuitiva, så att enskilda personer kan fatta välgrundade beslut utan att bli överväldigade.

Slutmålet är att göra hållbara val enkla och ohållbara val tydliga.

 

Blogg

BIM-dagar på FOJAB

25 februari 2024

Under två halvdagar under månadsskiftet november-december fick FOJABs anställda i Malmö möjligheten att delta i de arrangerade BIM-dagarna, ett samarbete FOJAB hade ihop med Symetri.

Läs mer
Blogg

Har du koll på dina programvarulicenser?

19 februari 2024

I en tid då kostnadsbesparingar & effektivitet är i fokus är det viktigare än någonsin att ha koll på programvarulicenser. CQFlexMon hjälper dig att få koll på dina licenser. Läs mer!

Läs mer