Save time when doing part or assembly drawings

Save time when doing part or assembly drawings

Symetri QuickViews app

Watch the video and see how the Symetri QuickViews app allows users to very quickly add drawing views from any component from all levels of an assembly, instead of the tedious process of browsing for the correct file on the hard drive. 

Video recorded by Craig Snell, Symetri MFG Support & Training Manager

The app is free to download from the Autodesk app store and works alongside Autodesk Inventor.

Blogg

Stora vinster med digital granskning

18 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer
Blogg

BIM är vägen framåt för elkonsulter

19 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information.

Läs mer