Save time when doing part or assembly drawings

Save time when doing part or assembly drawings

Symetri QuickViews app

Watch the video and see how the Symetri QuickViews app allows users to very quickly add drawing views from any component from all levels of an assembly, instead of the tedious process of browsing for the correct file on the hard drive. 

Video recorded by Craig Snell, Symetri MFG Support & Training Manager

The app is free to download from the Autodesk app store and works alongside Autodesk Inventor.

Blogg

Gata med Naviate

27 juni 2022

Naviate har numera uppdaterade subassemblies som gör det lättare att få till bra korridormodellering och ytor. Med dessa subassemblies kan du få en bra modellering för vanliga typer av gatumiljöer såsom längsgående parkeringar, kantstenar med olika visningshöjd och gångbanor med olika typer av beläggning. 

Läs mer
Blogg

Lättare och smidigare rörkonstruktion i Autodesk Inventor med Sovelia Routing

20 juni 2022

I detta blogginlägg får du veta mer om hur du med med Sovelia Routing kan förenkla designprocessen och utöka funktionaliteten för rörkonstruktion i Autodesk Inventor. Sovelia Routing är en add-on till Autodesk Inventor och innehåller kompletterande tilläggsfunktioner som stödjer, effektiviserar och påskyndar designprocessen i jämförelse med standardversionen av Inventor.

Läs mer