Save time when doing part or assembly drawings

Save time when doing part or assembly drawings

Symetri QuickViews app

Watch the video and see how the Symetri QuickViews app allows users to very quickly add drawing views from any component from all levels of an assembly, instead of the tedious process of browsing for the correct file on the hard drive. 

Video recorded by Craig Snell, Symetri MFG Support & Training Manager

The app is free to download from the Autodesk app store and works alongside Autodesk Inventor.

Blogg

Det ska vara enkelt att använda digitala verktyg – ta ett steg i taget

20 september 2021

Byggbranschen brukar räknas som en konservativ bransch och även om det länge funnits digitala hjälpmedel för samverkan har arbetssättet i många projekt utgått från ett traditionellt tänk vad gäller filhantering. Det innebär att informationen i många fall fortfarande har uppdaterats lokalt och bygger på att projektdeltagarna aktivt delar senaste versionen.

Läs mer
Blogg

Smarta digitala verktyg sparar tid

09 september 2021

Riktigt användarvänliga digitala verktyg är ofta skapade av de som själva jobbat inom området och som vet vilka problem de ska lösa. Bluebeam är ett sådant verktyg som underlättar arbetet med tunga ritningsfiler som ska hanteras och granskas.

Läs mer