Simulation for Designers - Part 5

Simulation for Designers - Part 5

Simulation for Designers - Part 5

Corner (Nodal) Results

Nastran In-CAD provides the ability to display stress results using either corner or centroidal results. It is important to note this does not apply to displacement results. In this article we will concentrate on corner stress plots with average being the default stress plot. Stress Analysis by its very nature provides an approximation of the real-world problem by breaking it down into finite elements as shown below

At each element corner (junction) there is more than result from adjoining elements as illustrated below @ node B. Within Nastran In-CAD you can select whether you want to see the maximum value from all the adjoining elements or the average of all the values at the node.

So, if we look @ Node B we can have any of the following values displayed

Maximum option             8.574

Minimum option              7.183

Average option (8.574+7.207+7.183+7.309)/4 = 7.568


In an ideal world to obtain convergence in results, in addition to running analyses 3 times, we should expect the difference between minimum and maximum results to also be within 10% in the area of interest. The reason I mention area of interest is that there may be scenarios when the location of the maximum or minimum value may not be in the same location most likely due to stress singularities. The difference between maximum and minimum results will reduce as the mesh size gets smaller and smaller.

I hope you find this article useful, in my next blog I will talk about centroidal results.

NB: If you cannot wait and would like to learn more about Nastran In-CAD now then I would recommend the 'Up and Running with Autodesk Nastran In-CAD 2019' book available from Amazon worldwide.

If you would to watch some of the videos I have created around Autodesk Simulation then please take a look at our Simulation webinar library.

Blogg

Det ska vara enkelt att använda digitala verktyg – ta ett steg i taget

20 september 2021

Byggbranschen brukar räknas som en konservativ bransch och även om det länge funnits digitala hjälpmedel för samverkan har arbetssättet i många projekt utgått från ett traditionellt tänk vad gäller filhantering. Det innebär att informationen i många fall fortfarande har uppdaterats lokalt och bygger på att projektdeltagarna aktivt delar senaste versionen.

Läs mer
Blogg

Smarta digitala verktyg sparar tid

09 september 2021

Riktigt användarvänliga digitala verktyg är ofta skapade av de som själva jobbat inom området och som vet vilka problem de ska lösa. Bluebeam är ett sådant verktyg som underlättar arbetet med tunga ritningsfiler som ska hanteras och granskas.

Läs mer