Simulation for Designers - Part 7

Simulation for Designers - Part 7

Simulation for Designers - Part 7

Safety Factor Plots

I frequently get told that safety factor plots results within Nastran In-CAD are not correct. The reason for this is that safety factor values are calculated in a slightly different way. 

This is best explained by the following example. I will use 200MPa for yield limit for comparison purposes

Safety factor calculation based on average stress at location A is 20.51

Average Stress value = (10+12+9+8)/4 = 9.75

Safety Factor = 200/9.75 = 20.51

Safety factor calculation based on how Nastran In-CAD displays plots at Location A is 20.97.

Safety Factor for Element 1 = 200/10 = 20

Safety Factor for Element 2 = 200/12 = 16.667

Safety Factor for Element 3 = 200/9 = 22.222

Safety Factor for Element 4 = 200/8 = 25

Average Safety Factor = (20+16.667+22.222+25)/4 = 20.97

So, this is the reason why there is slight difference in the safety factor results. Both results are correct as they have been calculated in slightly different ways. It is entirely up to you which value you take.

Here a safety factor display is showing a minimum value of 21.11.

Note changing Data Type to Corner or Centroidal will yield the same safety factor result.

So, for the same model and results if we display the average centroidal results the maximum stress value becomes 9.4381MPa.

So, based on this value the factor of safety (hand calculation) is 21.19.

This is very close to the Safety Factor plot value of 21.11 with a difference of less than 0.5%. 

There is also a great article on “Safety factor is not correctly reconciled in Autodesk Nastran In-CAD” by John Holtz from Autodesk which you may find very useful. (Available here)

NB: If you cannot wait and would like to learn more about Nastran In-CAD now then I would recommend the 'Up and Running with Autodesk Nastran In-CAD 2019' book available from Amazon worldwide.

If you would to watch some of the videos I have created around Autodesk Simulation then please take a look at our Simulation webinar library.

Blogg

Smarta digitala verktyg sparar tid

09 september 2021

Riktigt användarvänliga digitala verktyg är ofta skapade av de som själva jobbat inom området och som vet vilka problem de ska lösa. Bluebeam är ett sådant verktyg som underlättar arbetet med tunga ritningsfiler som ska hanteras och granskas.

Läs mer
Blogg

Byggbranschen börjar förstå vad som krävs

07 september 2021

Byggbranschen digitaliseras nu i snabb takt vilket innebär ett antal nya insikter hos företagen. Ett är att de måste samarbeta mer för att lyckas, ett annat är vikten av effektiva digitala verktyg och hur de används i organisationen.

Läs mer
Blogg

Stora vinster med digital granskning

30 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer