SMIL - så får du en mer standardiserad leverans inom infrastruktur

Inom infrastrukturprojekt finns det idag inget standardiserat sätt att arbeta med informationshantering och kvaliteten på leveranser skiljer sig därför i olika projekt. Det här ville Björn Eriksson på Sweco ändra på. Tillsammans med ett antal partners som NCC, Trafikverket och Peab och med hjälp av sponsring via Vinnova, Formas och Energimyndigheten startades projektet SMIL (Smart modelleverans i infrastrukturprojekt).

SMIL - så får du en mer standardiserad leverans inom infrastruktur

Vad är syftet med SMIL?

Målet med projektet var att skapa en praktiskt användbar specifikation för krav på innehåll och struktur för leverans av digitala bygginformationsmodeller (BIM) för infrastrukturprojekt, för att:

 • förbättra överlämningsprocess mellan projektering och produktion
 • öka förståelsen mellan aktörerna för syftet med BIM och hur det bör användas
 • åstadkomma en informationsmodell som direkt kan användas för avsedda ändamål
 • öka beställarens kunskap för att skapa smartare förfrågningsunderlag. Det bör redan i beställningen vara tydligt vad som ska ingå, vilket i sin tur minskar behov av efterbearbetningar.
 • få en högre lägstanivå i branschen vad som ska ingå i projekteringen.

Leverans- och modellspecifikationer

Projektet SMIL mynnade ut i två produkter som fokuserar på de större och mest kostnadsdrivande teknikområdena; leveransspecifikationen och modellspecifikationen. Dessa dokument är tänkta att användas som rekommendationer för underlag av kravspecifikationer för leverans och modeller.

Leveransspecifikationen består av en Excellista med objekt och koder med kryss för vilka objekt eller attribut som kan ingå i leveransen. Som komplement till leveransspecifikationen skapades även en modellspecifikation med beskrivningar och tillhörande bilder om modellernas rekommenderade innehåll. Modellspecifikationen är uppbyggd och innefattar ämnen enligt punkterna som syns i bilden nedan.

SMIL_modelspecifikation

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer har tagit över förvaltningen av SMIL. Här kan du läsa mer om SMIL

SMIL i Naivate

Property Sets används mer och mer för att applicera egenskaper till objekt i Civil 3D. För att få med sig dessa egenskaper från projektering till produktion har vi i senaste versionen av Naviate lagt till Property Set för SMIL, som är en tolkning av SMIL.

Property set i Naviate följer SMIL:s kategorisering och är uppdelade i ett Property set per kategori. Några av egenskaperna är gemensamma för alla kategorier och återfinns i ett eget Property set som kallas SMIL-Bas-NV.

I respektive kategori finns de olika objekten specificerade och vilka egenskaper (information) som ska finnas med för respektive objekt. SMIL kategoriserar innehållet i modeller i fyra kategorier:

 • 10 Undergrund
 • 20 Sammansatta bärverk
 • 30 Överbyggnader och anläggning
 • 50 Sammansatta VA-, VVS-System

För att få med dig egenskaperna för Coclass eller BSAB behövs också något av dessa Property set.

Till exempel behöver en ledning tre stycken Property set. SMIL-Bas-NV för att få den gemensamma informationen, SMIL-50-NV för den ledningsspecifika informationen och till sist CoClass eller BSAB Property setet, beroende på vilket system som används.

Lättaste sättet att applicera dessa Property set till dina objekt i Civil 3D är via Naviates Property Palette. Vissa av egenskaperna läses då in automatiskt medan andra behöver fyllas i av dig genom att välja alternativ i en drop-down eller fyllas i med fri text.

Är det flera objekt som till exempel ska ha samma text för en egenskap så är det smidigt att välja flera objekt via Naviate Property Palette och sedan ändra värdet i AutoCAD Property Palette.

Tänk på att vissa objekt kan levereras som flera objekttyper. Ledningen kan till exempel levereras som ett volymobjekt eller som ett linjeobjekt. Oavsett vilket du ska leverera tar Naviates export-funktioner med de Property set som finns på ursprungsobjektet vid export till linjer eller solider.

Vill du veta mer om SMIL och hur det fungerar i Naviate, titta på vårt webbinarium on demand

 I webbinariet får du veta mer om:

 • vad SMIL är
 • när du ska använda SMIL Property Set i Naviate
 • hur du startar upp med SMIL Property Set i Naviate
Mia Kajsajuntti

Mia Kajsajuntti

Sweden AEC Infra
Blogg

Gata med Naviate

27 juni 2022

Naviate har numera uppdaterade subassemblies som gör det lättare att få till bra korridormodellering och ytor. Med dessa subassemblies kan du få en bra modellering för vanliga typer av gatumiljöer såsom längsgående parkeringar, kantstenar med olika visningshöjd och gångbanor med olika typer av beläggning. 

Läs mer
Blogg

Lättare och smidigare rörkonstruktion i Autodesk Inventor med Sovelia Routing

20 juni 2022

I detta blogginlägg får du veta mer om hur du med med Sovelia Routing kan förenkla designprocessen och utöka funktionaliteten för rörkonstruktion i Autodesk Inventor. Sovelia Routing är en add-on till Autodesk Inventor och innehåller kompletterande tilläggsfunktioner som stödjer, effektiviserar och påskyndar designprocessen i jämförelse med standardversionen av Inventor.

Läs mer