Support: Borrowing licenses in Industry Collections

We have had many questions this year from customers who have upgraded to the new Industry Collections using multi-seat licenses.  Many of these questions have been around borrowing licenses and in what way this process works differently to the old design suites.

Support: Borrowing licenses in Industry Collections

With Industry Collections each product registers that it has taken a license of its own.  The new collections allow 2 products to be run per license however this is managed by the Network License Manager.  However, the ability to run 2 products per license is not the case when licenses are borrowed.  Currently, when a licenses is borrowed each product in the collection will consume a license individually.  

This means that if a user needs AutoCAD, Inventor and Nastran then 3 Collection licenses are consumed rather than one that would be when using the Suites.

Autodesk have told us that they are looking into this; we will update customers when we have more information.  

If you have questions or need advice with this then please contact the Symetri's support team.

Blogg

Gata med Naviate

27 juni 2022

Naviate har numera uppdaterade subassemblies som gör det lättare att få till bra korridormodellering och ytor. Med dessa subassemblies kan du få en bra modellering för vanliga typer av gatumiljöer såsom längsgående parkeringar, kantstenar med olika visningshöjd och gångbanor med olika typer av beläggning. 

Läs mer
Blogg

Lättare och smidigare rörkonstruktion i Autodesk Inventor med Sovelia Routing

20 juni 2022

I detta blogginlägg får du veta mer om hur du med med Sovelia Routing kan förenkla designprocessen och utöka funktionaliteten för rörkonstruktion i Autodesk Inventor. Sovelia Routing är en add-on till Autodesk Inventor och innehåller kompletterande tilläggsfunktioner som stödjer, effektiviserar och påskyndar designprocessen i jämförelse med standardversionen av Inventor.

Läs mer