Support: Borrowing licenses in Industry Collections

We have had many questions this year from customers who have upgraded to the new Industry Collections using multi-seat licenses.  Many of these questions have been around borrowing licenses and in what way this process works differently to the old design suites.

Support: Borrowing licenses in Industry Collections

With Industry Collections each product registers that it has taken a license of its own.  The new collections allow 2 products to be run per license however this is managed by the Network License Manager.  However, the ability to run 2 products per license is not the case when licenses are borrowed.  Currently, when a licenses is borrowed each product in the collection will consume a license individually.  

This means that if a user needs AutoCAD, Inventor and Nastran then 3 Collection licenses are consumed rather than one that would be when using the Suites.

Autodesk have told us that they are looking into this; we will update customers when we have more information.  

If you have questions or need advice with this then please contact the Symetri's support team.

Blogg

Stora vinster med digital granskning

18 juni 2021

Även om handlingar för byggprojekt länge varit digitala har de granskats manuellt i en tidskrävande process. Nu ser vi allt tydligare att branschen anammar att arbeta med en standardiserad digital granskningsprocess med statusuppdateringar i realtid.

Läs mer
Blogg

BIM är vägen framåt för elkonsulter

19 maj 2021

BIM är en allt viktigare komponent även för elkonsulter. Det leder till effektiviseringar, ökad säkerhet men också en smidigare informationshantering i projekt med många inblandade. Allt fler ser behovet och fördelen av att tidigt kunna integrera med arkitekten och konstruktören för att hämta och dela information.

Läs mer