Support: Borrowing licenses in Industry Collections

We have had many questions this year from customers who have upgraded to the new Industry Collections using multi-seat licenses.  Many of these questions have been around borrowing licenses and in what way this process works differently to the old design suites.

Support: Borrowing licenses in Industry Collections

With Industry Collections each product registers that it has taken a license of its own.  The new collections allow 2 products to be run per license however this is managed by the Network License Manager.  However, the ability to run 2 products per license is not the case when licenses are borrowed.  Currently, when a licenses is borrowed each product in the collection will consume a license individually.  

This means that if a user needs AutoCAD, Inventor and Nastran then 3 Collection licenses are consumed rather than one that would be when using the Suites.

Autodesk have told us that they are looking into this; we will update customers when we have more information.  

If you have questions or need advice with this then please contact the Symetri's support team.

Blogg

Det ska vara enkelt att använda digitala verktyg – ta ett steg i taget

20 september 2021

Byggbranschen brukar räknas som en konservativ bransch och även om det länge funnits digitala hjälpmedel för samverkan har arbetssättet i många projekt utgått från ett traditionellt tänk vad gäller filhantering. Det innebär att informationen i många fall fortfarande har uppdaterats lokalt och bygger på att projektdeltagarna aktivt delar senaste versionen.

Läs mer
Blogg

Smarta digitala verktyg sparar tid

09 september 2021

Riktigt användarvänliga digitala verktyg är ofta skapade av de som själva jobbat inom området och som vet vilka problem de ska lösa. Bluebeam är ett sådant verktyg som underlättar arbetet med tunga ritningsfiler som ska hanteras och granskas.

Läs mer